Základná škola, Zlatá 2, Rožňava
2% dane Fotoalbum Jedálny lístok Facebook Zmluvy, faktúry Napíšte nám

Zoznam tried

Názov
I.A Triedny učiteľ Mgr. Magdaléna Legemzová
I.B Triedny učiteľ Mgr. Lenka Borošová
I.C Triedny učiteľ Mgr. Veronika Hajčiová
I.D Triedny učiteľ Mgr. Alena Tiščenkovová
II.A Triedny učiteľ Mgr. Jolanta Suchá
II.C Triedny učiteľ Mgr. Denisa Kuchárová
II.D Triedny učiteľ Mgr. Beáta Forgáčová
III.A Triedny učiteľ Mgr. Peter Suchár
III.B Triedny učiteľ Mgr. Oľga Ladová
III.C Triedny učiteľ Mgr. Lenka Horinková
IV.A Triedny učiteľ Mgr. Martina Valentková
IV.B Triedny učiteľ Mgr. Mária Hlaváčová
IV.C Triedny učiteľ Gabriela Bradáčová
IV.D Triedny učiteľ Mgr. Tímea Hacsková
V.A Triedny učiteľ Mgr. Monika Balázsová
V.B Triedny učiteľ Mgr. Kristína Szöllös
V.C Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Labašková
V.D Triedny učiteľ Mgr. Erika Horváthová
VI.A Triedny učiteľ Mgr. Eva Dusová
VI.B Triedny učiteľ Mgr. Tibor Román
VI.C Triedny učiteľ Mgr. Etela Bučeková
VII.A Triedny učiteľ Mgr. Libuša Leštáková
VII.B Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Tobisová
VII.C Triedny učiteľ Mgr. Peter Vester
VIII.A Triedny učiteľ Mgr. Monika Fülekyová
VIII.B Triedny učiteľ Mgr. Slávka Zatrochová
VIII.C Triedny učiteľ Mgr. Ľubica Birková
IX.B Triedny učiteľ Mgr. Tibor Nahalka
IX.C Triedny učiteľ Mgr. Bohuslava Kubovičová

© aScAgenda 2020.0.1180 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.08.2019