Základná škola, Zlatá 2, Rožňava
2% dane Fotoalbum Jedálny lístok Facebook Zmluvy, faktúry Napíšte nám

Zoznam tried

Názov
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Magdaléna Legemzová
I.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lenka Borošová
I.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Veronika Hajčiová
I.D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Alena Tiščenkovová
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jolanta Suchá
II.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Denisa Kuchárová
II.D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Beáta Forgáčová
III.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Peter Suchár
III.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Oľga Ladová
III.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lenka Horinková
IV.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Martina Valentková
IV.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Hlaváčová
IV.C Rozvrh
Triedny učiteľ Gabriela Bradáčová
IV.D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Tímea Hacsková
V.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Monika Balázsová
V.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Kristína Szöllös
V.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Labašková
V.D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Erika Horváthová
VI.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Eva Dusová
VI.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Tibor Román
VI.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Etela Bučeková
VII.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Libuša Leštáková
VII.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Tobisová
VII.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Peter Vester
VIII.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Monika Fülekyová
VIII.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Slávka Zatrochová
VIII.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ľubica Birková
IX.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Tibor Nahalka
IX.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Bohuslava Kubovičová

© aScAgenda 2020.0.1217 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 01.07.2020