Základná škola, Zlatá 2, Rožňava
2% dane Fotoalbum Jedálny lístok Facebook Zmluvy, faktúry Napíšte nám

Športová príprava

Športová príprava

Vážení rodičia, milí štvrtáci!!!

Základná škola na Zlatej ulici v Rožňave už teviaty rok ponúka predmet "Športová príprava" pre chlapcov a dievčatá v piatom ročníku nasledujúceho školského roku.

Predmet "Športová príprava" v piatom ročníku v školskom roku 2019/2020 bude zameraný na všeobecný rozvoj pohybových a športových schopností, zlepšenie fyzickej kondície a zručností v rôznych loptových športoch (futbal, basketbal, volejbal, florbal...), ale aj atletike a gymnastike.

Tento predmet je ideálnym doplnkom k rôznym športovým aktivitám, ktoré Vaše deti už realizujú.

Na predmet športová príprava budú žiaci 4. ročníka (ročník narodenia 2009 a 2008) prijímaní na základe žiadosti rodičov, ak splnia nasledujúce podmienky:

  • písomná žiadosť rodiča
  • lekárske potvrdenie o vyhovujúcom zdravotnom stave
  • absolvovanie výkonostných  testov (pod vedením trénerov)
  • psychologické vyšetrenie

V prípade záujmu kontaktujte riaditeľstvo školy, kde Vám budú, okrem informácií, k dispozícii aj FORMULÁRE ŽIADOSTI (tie nájdete aj na našej webovej stránke: zszlatarv.edupage.org v sekcii Športová príprava.

058/7883000

0904209999

zszlata2@gmail.com, rikisz@centrum.sk

žiadosť