Základná škola, Zlatá 2, Rožňava
2% dane Fotoalbum Jedálny lístok Facebook Zmluvy, faktúry Napíšte nám

Športová príprava

 

Vážení rodičia, milí štvrtáci!!!

Základná škola na Zlatej ulici v Rožňave už ôsmy rok ponúka predmet "Športová príprava" pre chlapcov a dievčatá v piatom ročníku nasledujúceho školského roku.

Predmet "Športová príprava" v piatom ročníku v školskom roku 2020/2021 bude zameraný na všeobecný rozvoj pohybových a športových schopností, zlepšenie fyzickej kondície a zručností v rôznych loptových športoch (futbal, basketbal, volejbal, florbal...), ale aj atletike a gymnastike.

Tento predmet je ideálnym doplnkom k rôznym športovým aktivitám, ktoré Vaše deti už realizujú.

Na predmet športová príprava budú žiaci 4. ročníka (ročník narodenia 2010 a 2009) prijímaní na základe žiadosti rodičov, ak splnia nasledujúce podmienky:

  • písomná žiadosť rodiča
  • lekárske potvrdenie o vyhovujúcom zdravotnom stave - (po ukončení "koronakrízy")
  • absolvovanie výkonostných  testov (pod vedením trénerov)- (po ukončení "koronakrízy")
  • psychologické vyšetrenie - (po ukončení "koronakrízy")

 

V prípade záujmu kontaktujte riaditeľstvo školy, kde Vám budú, okrem informácií, k dispozícii aj FORMULÁRE ŽIADOSTI (tie nájdete aj na našej webovej stránke: zszlatarv.edupage.org v sekcii Športová príprava.

058/7883000

0904209999

zszlata2@gmail.com, rikisz@centrum.sk

 

Žiadosť o prijatie