Základná škola, Zlatá 2, Rožňava
2% dane Fotoalbum Jedálny lístok Facebook Zmluvy, faktúry Napíšte nám

TESTOVANIE T5-2019

 

Vážení rodičia!

Dovoľujeme si pripomenúť Vám, že dňa 20. novembra 2019 (streda) sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka z matematiky a slovenského jazyka a literatúry v čase 8:00 – 11:30 (Žiaci so zdravotným znevýhodnením sú testovaní podľa osobitného harmonogramu).

V deň testovania musia byť žiaci v škole najmenej 15 minút pre začiatkom administrácie testovania, t.j. o 7.45.

 

TERMÍN TESTOVANIA                     

  • 20. november 2019 (streda)

 

TESTOVANIE JE URČENÉ   

  • žiakom 5. ročníka ZŠ v SR s vyučovacím jazykom slovenským, maďarským a ukrajinským (okrem žiakov s mentálnym postihnutím),

           vrátane výberu žiakov a škôl so zdravotným znevýhodnením

 

CIELE TESTOVANIA                        

  • získať objektívne informácie o výkone žiakov pri vstupe na vzdelávací stupeň ISCED 2  
  • poskytnúť školám, decíznej sfére, širokej odbornej verejnosti spätnú väzbu a komplexnejší obraz o vedomostiach a zručnostiach žiakov z testovaných predmetov, ktorá napomôže pri skvalitňovaní vyučovania

 

TESTOVANÉ PREDMETY           

  • matematika  
  • slovenský jazyk a literatúra na ZŠ s VJS
  • maďarský jazyk a literatúra na ZŠ s VJM

 

ŠPECIFIKÁCIA TESTOV                

 

  • je v súlade s platnými pedagogickými dokumentmi pre ISCED 1 (Štátny vzdelávací program pre žiakov 1. stupňa ZŠ)

 

ČAS RIEŠENIA TESTOV                  

  • 60 minút – matematika  
  • 60 minút – vyučovací jazyk

 

INFORMÁCIE O TESTOVANÍ       

https://www.nucem.sk/dl/4515/Zakladne%20informacie_T5_2019_final.pdf

 

Vyskúšajte si minuloročné testy:

Testovanie 5 - 2018

Test SJL - 2018.pdf

Správne odpovede SJL - 2018.pdf

Test MAT - 2018.pdf

Správne odpovede MAT - 2018.pdf

 

Testovanie 5 - 2017

Test SJL - 2017.pdf

Správne odpovede SJL - 2017.pdf

Test MAT - 2017.pdf

Správne odpovede MAT - 2017.pdf

 

Testovanie 5 - 2016

Test SJL - 2016.pdf

Správne odpovede SJL - 2016.pdf

Test MAT - 2016.pdf

Správne odpovede MAT - 2016.pdf

 

Testovanie 5 - 2015

Test SJL - 2015.pdf

Správne odpovede SJL - 2015.pdf

Test MAT - 2015.pdf

Správne odpovede MAT - 2015.pdf

 

Testovanie 5 - 2014

Test SJL - 2014.pdf

Správne odpovede SJL - 2014.pdf

Test MAT - 2014.pdf

Správne odpovede MAT - 2014.pdf

 

Testovanie 5 - 2013

Test SJL - 2013.pdf

Správne odpovede SJL - 2013.pdf

Test MAT - 2013.pdf

Správne odpovede MAT - 2013.pdf