Základná škola, Zlatá 2, Rožňava
2% dane Fotoalbum Jedálny lístok Facebook Zmluvy, faktúry Napíšte nám

Výchovné poradenstvo

Pozvánka na rodičovské združenie

Dňa 7.12.2015 sa uskutoční rodičovské združenie rodičov žiakov 9. a 8. ročníka v IX.A triede o 15:30. Na rodičovské združenie budú pozvaní pedagogickí pracovníci zo stredných škôl v Rožńave, ktorí rodičov oboznámia s možnosťami štúdia na stredných školách a s podmienkami prijatia žiakov na tieto školy.