Základná škola, Zlatá 2, Rožňava
2% dane Fotoalbum Jedálny lístok Facebook Zmluvy, faktúry Napíšte nám

Výchovné poradenstvo

Pozvánka na rodičovské združenie

Vážení rodičia žiakov 9. ročníka,

pozývam Vás na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 10.09. 2019 v IX.C triede o 15:00. Prejednávať sa bude postup pri podávaní prihlášok žiakov na stredné školy.

Výchovná poradkyňa: Kyklošová