Základná škola, Zlatá 2, Rožňava
2% dane Fotoalbum Jedálny lístok Facebook Zmluvy, faktúry Napíšte nám

Súhrnná správa 2018

Súhrnná správa o zadávaní zákaziek s cenami vyššími ako 5000 eur bez DPH  v zmysle § 117zákona číslo 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 31.3.2018

 

Poradové

číslo

Predmet zakázky

Hodnota zakázky

Identifikácia úspešného

uchádzača

1.

Zhotovenie stavebného diela - učebne

7915,67

Juraj Lukáč - DUMYS

Kasárenská 30, 048 01 Rožňava


 
     

 

 

Súhrnná správa o zadávaní zákaziek s cenami vyššími ako 5000 eur bez DPH  v zmysle § 117zákona číslo 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 30.9.2018

 

Poradové

číslo

Predmet zakázky

Hodnota zakázky

Identifikácia úspešného

uchádzača

1.

Oprava učební a chodieb ZŠ Zlatá

24357,35

Juraj Lukáč - DUMYS

Kasárenská 30, 048 01 Rožňava


 
     

 

 

Súhrnná správa o zadávaní zákaziek s cenami vyššími ako 5000 eur bez DPH  v zmysle § 117zákona číslo 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 31.12.2018

 

Poradové

číslo

Predmet zakázky

Hodnota zakázky

Identifikácia úspešného

uchádzača

1.