Základná škola, Zlatá 2, Rožňava
2% dane Fotoalbum Jedálny lístok Facebook Zmluvy, faktúry Napíšte nám

Súhrnná správa 2016

 

 

Súhrnná správa o  podlimitných zákazkách s cenami vyššími ako 1000 eur bez DPH v zmysle § 9 ods. 9 k 31.3.2016

 

Poradové

číslo

Predmet zakázky

Hodnota zakázky

Identifikácia úspešného

uchádzača

1.

Stavebné práce

8 947,21

LDK Consulting, s.r.o.

Rakovnica 110, 049 31 Rožňavské Bystré

2.

Takule Triptych Keramic Vertical T41 + montáž

3108,00

LINEA SK, spol. s.r.o.

Ružinovská 1, 821 02 Bratislava

3. Plastové okná na budove školskej jedálne 8580,00

Ladislav Korcsmáros, ER-KO

Garbiarska 20, 048 01 Rožňava

4. Rozšírenie kamerového systému 4763,88

FITTICH RATES s.r.o.

Šafárikova 20, 048 01 Rožňava

5. Ubytovanie a strava za účelom lyžiarskeho výcviku 4050,00

Penzión KAMZÍK, Štefan Bekeš

Ždiar 513, 05955 Ždiar

6. Balík školských pomôcok 1660,00

Mgr. Mária Žáková - MARIKA

Zakarpatská 1, 048 01 Rožňava

 

 

Súhrnná správa o  podlimitných zákazkách s cenami vyššími ako 1000 eur bez DPH v zmysle § 9 ods. 9 k 17.4.2016

 

Poradové

číslo

Predmet zakázky

Hodnota zakázky

Identifikácia úspešného

uchádzača

 

 

 

 

 

 

 

Súhrnná správa o zadávaní zákaziek s cenami vyššími ako 5000 eur bez DPH od 18.4.2016 v zmysle § 117zákona číslo 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 30.6.2016

 

Poradové

číslo

Predmet zakázky

Hodnota zakázky

Identifikácia úspešného

uchádzača

1.

 

 

 

 

 

 

Súhrnná správa o zadávaní zákaziek s cenami vyššími ako 5000 eur bez DPH  v zmysle § 117zákona číslo 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 30.9.2016

 

Poradové

číslo

Predmet zakázky

Hodnota zakázky

s DPH

Identifikácia úspešného

uchádzača

1.

Maľovanie tried a učební

15192,00

TK-ELEKTRO s.r.o.

Šafárikova 114, 048 01 Rožňava

2. Stavebné práce 14090,00

Enikö Gembická

Čučma 5, 048 01 Rožňava

 

 

Súhrnná správa o zadávaní zákaziek s cenami vyššími ako 5000 eur bez DPH od 18.4.2016 v zmysle § 117zákona číslo 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 31.12.2016

 

Poradové

číslo

Predmet zakázky

Hodnota zakázky

Identifikácia úspešného

uchádzača

1.

Stavebné práce v telocvični

16560,00

Juraj Lukáč - DUMYS

Kasárenská 30, 048 01 Rožňava

2. Stavebné úpravy na 1. podlaží pavilónu A 14 899,20

TK-ELEKTRO s.r.o.

Šafárikova 114, 048 01 Rožňava