Základná škola, Zlatá 2, Rožňava
2% dane Fotoalbum Jedálny lístok Facebook Zmluvy, faktúry Napíšte nám

Súhrnná správa 2015

 

Súhrnná správa o  podlimitných zákazkách s cenami vyššími ako 1000 eur bez DPH v zmysle § 9 ods. 9 k 31.3.2015

 

Poradové

číslo

Predmet zakázky

Hodnota zakázky

Identifikácia úspešného

uchádzača

1.

Stavebné práce - prestavba CO skladu na počítačovú učebňu

7 890,00

Enikö Gembická

Čučma 5, 048 01

2.

Školské pomôcky

Rámcová zmluva 2/2015

1 826,00

Mgr. Mária Žáková – Marika

Zakarpatská  1, 048 01 Rožňava

 

 

 

 

 

 

Súhrnná správa o podlimitných zákazkách s cenami vyššími ako 1000 eur bez DPH v zmysle § 9 ods. 9 k 30.6.2015

 

Poradové

číslo

Predmet zakázky

Hodnota zakázky

Identifikácia úspešného

uchádzača

1.

Revízia el. zariadenia

5 414,43

Ervín Hagovský

Čučma 190, 048 01

 

 

 

 

 

 

Súhrnná správa o  podlimitných zákazkách s cenami vyššími ako 1000 eur bez DPH v zmysle § 9 ods. 9 k 30.9.2015

 

Poradové

číslo

Predmet zakázky

Hodnota zakázky

Identifikácia úspešného

uchádzača

1.

Stavebné úpravy

7 048,91

LDK consulting

Rakovnica 110, 049 31

2.

Nákup kancelárskeho a školského nábytku – Rámcová zmluva 3/2015

8 761,00

Peter Bollos – Domus

Tichá 690/1

Krásnohorské Podhradie

3.

Stavebné práce

4 379,93

Enikö Gembická

Čučma 5, 048 01

4.

Oprava kamerového systému

1 307,04

FITTICH Rates, s.r.o.

5.

Nákup kancelárskeho a školského nábytku – Rámcová zmluva 3/2015

2 560.00

Peter Bollos – Domus

Tichá 690/1

Krásnohorské Podhradie

 

 

Súhrnná správa o  podlimitných zákazkách s cenami vyššími ako 1000 eur bez DPH v zmysle § 9 ods. 9 k 31.12.2015

Poradové

číslo

Predmet zakázky

Hodnota zakázky

Identifikácia úspešného

uchádzača

1.

Nákup kancelárskych potrieb  – Rámcová zmluva 2/2015

1 792,80

Mgr. Mária Žáková – Marika

Zakarpatská  1, 048 01 Rožňava

2.

Nákup kancelárskeho a školského nábytku – Rámcová zmluva 3/2015

4 760,00

Peter Bollos – Domus

Tichá 690/1

Krásnohorské Podhradie

3.

Oprava podlahy a hygienického kútika

4 230,00

Enikö Gembická

Čučma 5, 048 01

4.

Výmena svietidiel v učebniach

1 634,47

MAGNUM s.r.o.

Čučmianska dlhá 2274,

048 01 Rožňava