Základná škola, Zlatá 2, Rožňava
2% dane Fotoalbum Jedálny lístok Facebook Zmluvy, faktúry Napíšte nám

Výzvy

Č. spisu Predmet VO Metóda VO Vyhlásenie VO Ukončenie VO Výsledok VO Poznámka   
             
294/2020

Výzva Stavebné úpravy a maľovanie tried a telocvične

Súťažné podklady

Príloha č.1 Identifikačné údaje

Príloha č.2 Plnenie kritérií

Príloha č.3 ZŠ Zlatá zadanie.xls

Príloha č.4 ČV o podmienkach účasti

Príloha č.5 Podmienky využitia subdod.

Príloha č.6_Návr Zmluvy o dielo

§117 6.7.2020 13.7.2020 Výsledok Stavebné úpravy a maľovanie tried a telocvične  
182/2020

Výzva_Oprava sociálnych zariadení

Sutazne_podklady_15.04.2020.pdf

Priloha_c.1_Identifikacne_udaje.pdf

Priloha_c.2_Plnenie_kriterii.pdf

Priloha_c.3_RozpocetVV-ZS_Zlata-socialky.xls

Priloha_c.4_CV_o_podmienkach_ucasti.pdf

Priloha_c.5_Podmienky_vyuzitia_subdod..pdf

Priloha_c.6_Navrh_Zmluvy_o_dielo.pdf

§117 15.4.2020 22.4.2020 Vysledok_Oprava_socialnych_zariadeni  
14/2020 Výzva Lyžiarsky výcvikový kurz §117 13.1.2020 25.1.2020 Výsledok LVK  
825/2019 Výzva Oprava školského rozhlasu §117 9.12.2019 13.12.2019 Výsledok Oprava školsého rozhlasu
534/2019 Stavebné úpravy, maľovanie učební a kuchyne §117 15.7.2019 24.7.2019 Výsledok Stavebné úpravy, maľovanie učební a kuchyne  
514/2019 Výmena svietidiel §117 27.6.2019 8.7.2019 Výskedok výmena svietidiel  
343/2019 Výzva škola v prírode  §117 13.5.2019 30.5.2019 Výsledok škola v prírode  
763/2018 Zámer prenájmu nebytového priestoru   7.11.2018 30.11.2018    
482/2018 Výzva oprava učební a chodieb §117 6.7.2018 13.7.2018 Výsledok oprava učební a chodieb  
125/2018 Výzva učebňa etickej a hudobnej výchovy §117 26.2.2018 5.3.2018 Výsledok učebňa etickej a hudobnej výchovy  
868/2017 Výzva šatne telocvičňa §117 12.12.2017 19.12.2017 Výsledok šatne telocvičňa  
523/2017 Výzva jedáleň §117 26.7.2017 3.8.2017 Výsledok jedáleň  
474/2017 Výzva vstup do budovy §117 30.6.2017 10.7.2017 Výsledok vstup do budovy  
418/2017 Výzva nábytok §117 14.6.2017 23.6.2017 Vyhodnotenie nábytok  
347/2017 Výzva chlapčenské záchody §117 22.5.2017 1.6.2017 Vyhodnotenie chlapčenské záchody  
316/2017 Výzva škola v prírode §117 10.5.2017 19.5.2017 Vyhodnotenie škola v prírode  
190/2017 Výzva tablety §117 21.3.2017 23.3.2017 Vyhodnotenie tablety  
148/2017 Výzva lyžiarsky výcvik §117 23.2.2017 2.3.2017 Vyhodnotenie lyžiarsky výcvik  
147/2017 Výzva oprava chodníka §117 23.2.2017 3.3.2017 Vyhodnotenie oprava chodníka  
853/2016

Výzva podlaha jedálen

Podlahy jedálen.xls

§117 30.11.2016 9.12.2016    
829/2016

Výzva Stavebné práce výmeny vykurovania a podláh v telocvični

Výkaz výmer.xls

Zmluva o dielo - návrh.doc

§117 24.11.2016 1.12.2016    
790/2016 Výzva kuchyňa dvere §117 9.11.2016 18.11.2016 Vyhodnotenie kuchyňa dvere   
525/2016 Výzva kancelársky nábytok na mieru §117 25.7.2016 12.8.2016 Vyhodnotenie kancelársky nábytok na mieru    
524/2016 Výzva maľovanie tried §117 25.7.2016 5.8.2016 Vyhodnotenie maľovanie tried  
509/2016 Výzva oprava hygienických kútikov §117 14.7.2016 28.7.2016 Vyhodnotenie oprava hygienických kútikov  
469/2016 Výzva stavebné úpravy-kuchyňa §117 28.6.2016 8.7.2016 Vyhodnotenie stavebné úpravy-kuchyňa  
352/2016 Výzva škola v prírode preprava §117 20.5.2016 3.6.2016 Vyhodnotenie preprava škola v prírode  
296/2016 Výzva SKVP §117 4.5.2016 16.5.2016 Vyhodnotenie skvp  
121/2016 Výzva lyžiarsky preprava §9 ods. 9 1.3.2016 9.3.2016 Vyhodnotenie preprava lyžiarsky  
108/2016 Výzva kamerový systém §9 ods. 9 24.2.2016 11.3.2016 Vyhodnotenie kamerový systém  
85/2016 Lyžiarsky kurz §9 ods. 9 15.2.2016 25.2.2016 Lyžiarsky kurz - vyhodnotenie  
83/2016 Výmena okien jedálen §9 ods. 9 15.2.2016 26.2.2016 Výmena okien jedálen - vyhodnotenie  
854/2015 Výmena svietidiel §9 ods. 9 14.12.2015 22.12.2015 Výmena svietidiel - výsledok  
840/2015 Podlaha 4.B §9 ods. 9 4.12.2015 16.12.2015 Podlaha 4.B - výsledok  
1011/2014 BOZP §9 ods. 9 15.12.2014 19.12.2014 BOZP - výsledok  
1008/2014 Chlieb a pečivo §9 ods. 9 12.12.2014 22.12.2014 Chlieb a pečivo - výsledok Prílohy z CD zašleme mailom na vyžiadanie: zszlata2@gmail.com
1007/2014 Suchý tovar §9 ods. 9 11.12.2014 22.12.2014 Suchý tovar - výsledok Prílohy z CD zašleme mailom na vyžiadanie: zszlata2@gmail.com
1006/2014 Sterilizovaná zelenina §9 ods. 9 11.12.2014 22.12.2014 Sterilizovaná zelenina - výsledok Prílohy z CD zašleme mailom na vyžiadanie: zszlata2@gmail.com
1003/2014 Mrazené výrobky §9 ods. 9 11.12.2014 22.12.2014 Mrazené výrobky - výsledok Prílohy z CD zašleme mailom na vyžiadanie: zszlata2@gmail.com
1002/2014 Mlieko a mliečne výrobky §9 ods. 9 11.12.2014 22.12.2014 Mlieko a mliečne výrobky - výsledok Prílohy z CD zašleme mailom na vyžiadanie: zszlata2@gmail.com
1001/2014 Ovocie, zelenina a zemiaky §9 ods. 9 11.12.2014 19.12.2014 Ovocie, zelenina a zemiaky - výsledok Prílohy z CD zašleme mailom na vyžiadanie: zszlata2@gmail.com
994/2014 Mäso a mäsové výrobky §9 ods. 9 9.12.2014 18.12.2014 Mäso a mäsové výrobky - výsledok Prílohy z CD zašleme mailom na vyžiadanie: zszlata2@gmail.com
993/2014 Huby §9 ods. 9 9.12.2014 18.12.2014 Zrušené Prílohy z CD zašleme mailom na vyžiadanie: zszlata2@gmail.com
990/2014 Tonery §9 ods. 9 9.12.2014 19.14.2014 Tonery - výsledok Prílohy z CD zašleme mailom na vyžiadanie: zszlata2@gmail.com
989/2014 Školský nábytok §9 ods. 9 8.12.2014 18.12.2014 Školský nábytok - výsledok Prílohy z CD zašleme mailom na vyžiadanie: zszlata2@gmail.com
988/2014 Web stránka projektu §9 ods. 9 8.12.2014 17.12.2014 Web stránka projektu - výsledok Prílohy z CD zašleme mailom na vyžiadanie: zszlata2@gmail.com
987/2014 Kancelárske potreby §9 ods. 9 8.12.2014 17.12.2014 Kancelárske potreby - výsledok Prílohy z CD zašleme mailom na vyžiadanie: zszlata2@gmail.com
986/2014 Čistiace potreby §9 ods. 9 8.12.2014 17.12.2014 Čistiace potreby - výsledok Prílohy z CD zašleme mailom na vyžiadanie: zszlata2@gmail.com
985/2014 Publicita projektu §9 ods. 9 8.12.2014 17.12.2014 Publicita projektu - výsledok Prílohy z CD zašleme mailom na vyžiadanie: zszlata2@gmail.com
984/2014 IKT Nórsky fond §9 ods. 9 8.12.2014 17.12.2014 IKT Nórsky fond - výsledok Prílohy z CD zašleme mailom na vyžiadanie: zszlata2@gmail.com
964/2014 Konvektomat §9 ods. 9 2.12.2014 12.12.2014 konvektomat - výsledok.pdf  
552/2014 Havária vodovodu §9 ods. 9 8.7.2014 14.7.2014 Havária vodovodu výsledok.pdf  
492/2014 Výdajne okná §9 ods. 9 20.6.2014 27.6.2014 Výdajne okná - výsledok.pdf  
265/2014 Oprava sprchy §9 ods. 9 24.3.2014 31.3.2014 Oprava sprchy - výsledok.pdf  
165/2014 Rozšírenie kamerového systému §9 ods. 9 24.2.2014 07.03.2014 Rozšírenie kamerového systému - výsledok.pdf  
149/2014 Školský a kancelársky nábytok §9 ods. 9 19.02.2014 28.2.2014 Školský a kancelársky nábytok - výsledok.pdf  
130/2014 Kancelárske a školské potreby §9 ods. 9 12.02.2014 21.02.2014 Kancelárske a školské potreby - výsledok.pdf  
123/2014 Atramentové náplne
a tonery
§9 ods. 9 10.02.2014 18.02.2014 Atramentové náplne a tonery - výsledok.pdf  
122/2014 IKT technika §9 ods. 9 10.02.2014 18.02.2014 IKT technika - výsledok.pdf  
55/2014 Čistiace prostriedky §9 ods. 9 22.01.2014 31.01.2014 Čistiace prostriedky - výsledok.pdf  
25/2014 Mrazené výrobky - nové §9 ods. 9 13.01.2014 25.01.2014 Mrazené výrobky - výsledok.pdf  
801/2013 Hrubý tovar §9 ods. 9 19.12.2013 30.12.2013 Hrubý tovar - výsledok.pdf  
802/2013 Huby §9 ods. 9 19.12.2013 30.12.2013 Huby - výsledok.pdf  
803/2013 Chlieb a pečivo §9 ods. 9 19.12.2013 30.12.2013 Chlieb a pečivo - výsledok.pdf  
804/2013 Konzervovaná zelenina §9 ods. 9 19.12.2013 30.12.2013 Konzervovaná zelenina - výsledok.pdf  
805/2013 Mäso a mäsové výrobky §9 ods. 9 19.12.2013 30.12.2013 Mäso a mäsové výrobky - výsledok.pdf  
806/2013 Mlieko a mliečne výrobky §9 ods. 9 19.12.2013 30.12.2013 Mlieko a mliečne výrobky - výsledok.pdf  
807/2013 Mrazené výrobky §9 ods. 9 19.12.2013 30.12.2013 Mrazené výrobky - výsledok.pdf  
808/2013 ovocie, zelenina §9 ods. 9 19.12.2013 30.12.2013 Ovocie, zelenina - výsledok.pdf  
809/2013 vajcia §9 ods. 9 19.12.2013 30.12.2013 Vajcia - výsledok.pdf   
810/2013 zemiaky §9 ods. 9 19.12.2013 30.12.2013 Zemiaky - výsledok.pdf