Základná škola, Zlatá 2, Rožňava
2% dane Fotoalbum Jedálny lístok Facebook Zmluvy, faktúry Napíšte nám

Profil verejného obstarávateľa

Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ: Základná škola Zlatá 2 Rožňava

Sídlo: Zlatá 2, 04801 Rožňava

Štatutárny zástupca: Mgr. Richard Szöllös, riaditeľ

Základná škola Zlatá 2 Rožňava  je verejným obstarávateľom podľa § 7 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočňovanie stavebných prác a poskytovanie služieb sa realizuje v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a internou Smernicou zriaďovateľa upravujúcou jednotný postup pri verejnom obstarávaní. 

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

IČO: 35543639

DIČ: 2021644438

Bankové spojenie: ČSOB 4012535174/7500

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie:

Mgr. Richard Szöllös

Kontakt

tel.: 058/7342864, 058/7883000

mobil: 0904209999, 0917557873

e-mail: zszlata2@gmail.com, rikisz@centrum.sk

Internetová adresa: zszlata.edupage.org