Základná škola, Zlatá 2, Rožňava
2% dane Fotoalbum Jedálny lístok Facebook Zmluvy, faktúry Napíšte nám

Informácie Práca so žiakmi Komunikácia s rodičmi Komunikácia s učiteľmi a ďalšími odborníkmi Najčastejšie problémy v škole

Informácie

 

PaedDr. Erika Hagovská  pôsobí na našej škole už niekoľko rokov ako školský špeciálny pedagóg na čiastočný úväzok.

Nájdete ju denne od 7,00 hod v učebni č. 24 (1.stupeň, 1.poschodie, stredná miestnosť).  Popoludní kedykoľvek do 16,00 hod po telefonickej konzultácii na č. 0915 045 377 alebo 0902 870 906.

Poskytuje:

  • konzultácie  a spoluprácu s rodičmi
  • spoluprácu a komunikáciu s učiteľmi a asistentmi učiteľa
  • individuálnu prácu so žiakmi
  • depistáž – priebežná kontrola, sledovanie žiakov ako prevencia včasného odhalenia porúch učenia, príp. iných problémov v škole
  • zakladanie, vedenie, triedenie a aktualizáciu dokumentácie jednotlivým žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
  • spoluprácu s odbornými poradenskými zariadeniami (CŠPP, CPPPaP, SCŠPP, klinický psychológ, logopéd....)

 

 

 

Práca so žiakmi

Komunikácie s rodičmi

Komunikácia s učiteľmi a ďalšími odborníkmi

Najčastejšie problémy v škole