Základná škola, Zlatá 2, Rožňava
2% dane Fotoalbum Jedálny lístok Facebook Zmluvy, faktúry Napíšte nám

Plavecký výcvik Svit 2011 | Deň Zeme 2011 | Mikuláš a Ćert 2010 | Krásna Hôrka 2010 | Slávnostný zápis 2010 | Deň Zeme 2010 | Karneval 2010 | Nie je smetisko ako smetisko | Návšteva v ZOO | Sobota na koňoch | Krajské kolo Florbal dievčat | 11-ty krát v Steelke! | 10-ty krát na hokeji!!! | Súťažili STRIGY | Zdravé zuby - krásny úsmev | Košice : Zvolen, Zlatá v Steelke | Exkurzia do Banskej Bystrice | Svetový deň zdravej výživy | Októberfest na Zlatej | Imatrikulácia prvákov | Rokfort na Zlatej | HC Košice – Dukla Trenčín alebo 8. výjazd do Steelky | Letný tábor | Bardejov | Rokfort na Zlatej2 | Videli sme trinástu komnatu | Týždeň zdravia na Zlatej | Návšteva prvého slovenského gymnázia | Stretnutie s detskými autormi | Stretnutie so starými rodičmi | Piekli sme na MATIKE | Putovanie za rozprávkou | Posedenie pod jedličkou | Na návšteve v škôlke na Štítnickej ulici | A boli sme na hokeji !! | Beseda s Gabrielou Futovou | Comenius meeting | Tretiaci pripravili svojim starým rodičom pekné prekvapenie | Beseda s poslankyňou NR SR | Čiernohronská železnička. | Ja - ty - my - vy v prevencii  závislosti | ZŠ Zlatá v Steel Arene alebo 7. výjazd za hokejom | Halloween party 7.B | Stretnutie s Mikulášom

Archív akcií

Ja - ty - my - vy v prevencii závislosti

Ako ďalej v prevencii drogových závislostí ?

Takto znela téma na tohtoročnej konferencii, ktorá sa uskutočnila v Rožňave dňa 12.11.2009 na Radnici . Organizátorom  bolo Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva v Rožňave v spolupráci s Europe direct Rožňava.Súčasťou  podujatia boli ativity pre žiakov ZŠ A SŠ, na ktorých mohli diskutovať o rôznych druhoch závislostí voľne a slobodne, samozrejme, s poučením do budúcnosti.CPPP každoročne vyhlasuje i  literárno-výtvarnú súťaž zameranú na vyjadrenie vlastného názoru detí na túto aktuálnu problematiku . Je to veľmi ťažká téma, no napriek tomu je naša škola úspešná každý rok . Do súťaže sa zapojili a súčasne víťazili žiaci : Barbora Judiaková – 7.B

Ariana Palme – 8.B

Daniela Szalaiová  a Erika Szollosová – 9.A

Bea Čižmáriková – 9.A

Do tohto projektu sú zapojení ďalší žiaci, ktorí pracujú počas celého roka v rámci prevencie závislostí : Ariana Palme , Dominika Michalanská a iní. Škola organizuje besedy s príslušníkmi  polície z rôznych oblastí  a s odborníkmi na psychologické poradenstvo závislosti.

Víťazom srdečne blahoželáme !!!

Mgr. Slávka Zatrochová