Základná škola, Zlatá 2, Rožňava
2% dane Fotoalbum Jedálny lístok Facebook Zmluvy, faktúry Napíšte nám

Plavecký výcvik Svit 2011 | Deň Zeme 2011 | Mikuláš a Ćert 2010 | Krásna Hôrka 2010 | Slávnostný zápis 2010 | Deň Zeme 2010 | Karneval 2010 | Nie je smetisko ako smetisko | Návšteva v ZOO | Sobota na koňoch | Krajské kolo Florbal dievčat | 11-ty krát v Steelke! | 10-ty krát na hokeji!!! | Súťažili STRIGY | Zdravé zuby - krásny úsmev | Košice : Zvolen, Zlatá v Steelke | Exkurzia do Banskej Bystrice | Svetový deň zdravej výživy | Októberfest na Zlatej | Imatrikulácia prvákov | Rokfort na Zlatej | HC Košice – Dukla Trenčín alebo 8. výjazd do Steelky | Letný tábor | Bardejov | Rokfort na Zlatej2 | Videli sme trinástu komnatu | Týždeň zdravia na Zlatej | Návšteva prvého slovenského gymnázia | Stretnutie s detskými autormi | Stretnutie so starými rodičmi | Piekli sme na MATIKE | Putovanie za rozprávkou | Posedenie pod jedličkou | Na návšteve v škôlke na Štítnickej ulici | A boli sme na hokeji !! | Beseda s Gabrielou Futovou | Comenius meeting | Tretiaci pripravili svojim starým rodičom pekné prekvapenie | Beseda s poslankyňou NR SR | Čiernohronská železnička. | Ja - ty - my - vy v prevencii  závislosti | ZŠ Zlatá v Steel Arene alebo 7. výjazd za hokejom | Halloween party 7.B | Stretnutie s Mikulášom

Archív akcií

Beseda s poslankyňou NR SR

V stredu 13.5.2009 zavítala k nám na besedu, v rámci prírodopisu, pani Lea Grečková, poslankyňa NR SR. Spoločne s druhým hosťom pánom riaditeľom našej školy sme sa venovali téme veľmi aktuálnej a to : Zemný plyn a energie tretieho tisícročia. Bolo to príjemné stretnutie. Najprv sme si vysvetlili, čo je biomasa a aké sú jej výhody a nevýhody ako náhrady pre kúrenie. Hovorili sme o mestách, v ktorých takto kúria a ekologickom vplyve tohto kúrenia na naše životné prostredie. Náš hosť nám vysvetlil aký je rozdiel medzi peletkami a briketami, ktorými sa kúri. Brikety sa budú vyrábať aj u nás v Rožňave a to v novom sociálnom podniku, ktorého je pani Grečková majiteľkou. Preto sme ju oslovili, či by sme nemohli aj my vyskúšať takéto kúrenie u nás v škole. Ušetrili by sme zemný plyn, ktorého je nedostatok a zároveň finančné náklady a v neposlednom rade naše životné prostredie. Dozvedeli sme sa, že prestavba kotolne by bola veľmi náročná. Poprosili sme nášho hosťa a pána riaditeľa o možnosť vyskúšať takýto druh alternatívneho kúrenia aspoň pre časť školy. Prisľúbili nám, že sa pokúsia zrealizovať náš nápad, pretože budeme vedieť reálne porovnať rozdiely v nákladoch na kúrenie. Pani poslankyňa nás pozvala na exkurziu do sociálneho podniku, aby sme videli výrobu brikiet z drevného odpadu. Dala nám do života krásnu radu podľa, ktorej sa aj sama riadi: “Zmeniť svet  môžeme, len keď začneme od seba.“ Touto myšlienkou sa riadime aj inom projekte o separácii odpadu, ktorý beží celý rok na našej škole. Potvrdilo sa nám, že sme začali správne. Riešili sme počas debaty množstvo environmentálnych otázok

Téma nás natoľko zaujala, že sme zabudli na zvonenie. Myslíme si, že sa s nami hostia cítili príjemne. Pani poslankyňa je pôvodným povolaním tiež učiteľka, preto dokázala s nami nadviazať kontakt a na naše zvedavé otázky trpezlivo odpovedať. Toto stretnutie bolo veľmi zaujímavé a hlavne poučné. Bolo by vhodné o rok si ho zopakovať .

                                                                                                     žiaci VI.B a Zdenka Gallová

Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii