Základná škola, Zlatá 2, Rožňava
2% dane Fotoalbum Jedálny lístok Facebook Zmluvy, faktúry Napíšte nám

Plavecký výcvik Svit 2011 | Deň Zeme 2011 | Mikuláš a Ćert 2010 | Krásna Hôrka 2010 | Slávnostný zápis 2010 | Deň Zeme 2010 | Karneval 2010 | Nie je smetisko ako smetisko | Návšteva v ZOO | Sobota na koňoch | Krajské kolo Florbal dievčat | 11-ty krát v Steelke! | 10-ty krát na hokeji!!! | Súťažili STRIGY | Zdravé zuby - krásny úsmev | Košice : Zvolen, Zlatá v Steelke | Exkurzia do Banskej Bystrice | Svetový deň zdravej výživy | Októberfest na Zlatej | Imatrikulácia prvákov | Rokfort na Zlatej | HC Košice – Dukla Trenčín alebo 8. výjazd do Steelky | Letný tábor | Bardejov | Rokfort na Zlatej2 | Videli sme trinástu komnatu | Týždeň zdravia na Zlatej | Návšteva prvého slovenského gymnázia | Stretnutie s detskými autormi | Stretnutie so starými rodičmi | Piekli sme na MATIKE | Putovanie za rozprávkou | Posedenie pod jedličkou | Na návšteve v škôlke na Štítnickej ulici | A boli sme na hokeji !! | Beseda s Gabrielou Futovou | Comenius meeting | Tretiaci pripravili svojim starým rodičom pekné prekvapenie | Beseda s poslankyňou NR SR | Čiernohronská železnička. | Ja - ty - my - vy v prevencii  závislosti | ZŠ Zlatá v Steel Arene alebo 7. výjazd za hokejom | Halloween party 7.B | Stretnutie s Mikulášom

Archív akcií

Týždeň zdravia na Zlatej

17.5. – 21.5.2010 – týždeň zdravia v našej škole.

 

Naši žiaci so svojimi učiteľmi na prvom stupni celý týždeň venovali zvýšenú pozornosť svojmu zdraviu. V rámci týždňa zdravia na škole pripravili množstvo aktivít, ktorými si pripomenuli, ako sa starať o svoje zdravie:

 

1. Trieda I.A

 Dátum: 19.05.2010

Dvojhodinový blok, v ktorom sme sa venovali pohybu, výžive a ochrane pred poveternostnými vplyvmi. V rámci témy výživa žiaci triedili potraviny, zostavovali jedálny lístok, prezradili najobľúbenejšie jedlá a na etiketách zisťovali dátum spotreby potravín. Záver bloku patril prevencii pred chorobami.

2. Trieda I.B

Pracovali sme s obrázkami ovocia a zeleniny, hovorili o ich chuti, tvare, farbe. Rozdelili sme ich na dve skupiny: ovocie a zelenina. So zaviazanými očami sme sa snažili uhádnuť, aké ovocie alebo zeleninu držíme v ruke. Na koniec sme všetky dobroty plné vitamínov zjedli.

3. Trieda II.A

Týždeň zdravia

- týmto heslom sme privítali na našej škole minulý týždeň. Aj druháci si pripravili aktivity, ktoré ich sprevádzali od pondelka až do piatku.

- začali sme v znamení tanca. Rytmické pohyby  a príjemné melódie nás sprevádzali už

v pondelok.

Športom k zdraviu- športové súťaže v nás zobudili zdravú rivalitu a preverili našu kondíciu v utorok. Streda sa niesla v duchu relaxačných cvičení. Nezabúdame , že dni strávené učením a hrami musí vhodne doplniť aj relax. Vo štvrtok sme si posilnili naše duševné zdravie milými zážitkami na koncerte našich spolužiakov v umeleckej škole. A veru mali sme dôvod byť na nich hrdí. Ochutnávkou ovocia a zeleniny sme ukončili týždeň zdravia. Nástenka , ktorú sme si spravili po celotýždňovej príprave materiálu nám ešte nasledujúce dni bude pripomínať, že heslá, ako je šport a zdravá výživa nás musia sprevádzať nie len tento týždeň.

4. Trieda II.B

Maľovali sme ovocie a zeleninu a rozprávali o ich priaznivom účinku na zdravie človeka.

5. Trieda III.A

„Deň zdravia“ v III.A

 

            Na troch hodinách sme sa dnes učili o zdravej výžive a zdravom životnom štýle.

Najprv sme si na výtvarnej výchove nakreslili zátišie tvorené ovocím a zeleninou. Svoje výtvory sme si zavesili v triede, aby sme sa na nich mohli pozerať. Môžete si ich pozrieť aj vy na fotografiách.

Ďalšia hodina bola čítanie. Pomenovali a spísali sme si všetko ovocie a zeleninu, ktorú sme na výtvarnej výchove kreslili a maľovali. Potom sme k nim tvorili rýmy. Vytvorili sme aj básničku, ktorú sme nazvali „Desiata“. Môžete si ju prečítať.

Na prírodovede sme mali kvíz na tému „zdravá výživa“. Súťažili sme v troch družstvách a mali sme tri súťažné úlohy. Dve úlohy boli doplňovačky a jedna úloha bola vo forme testu. Rozhodovala rýchlosť a aj správnosť vyriešenia úloh. Ako posilnenie medzi úlohami sme si pochutnali na ovocí a zelenine. Vyhralo druhé družstvo J. Na fotografiách môžete vidieť, ako pracujeme v skupinkách.

O zdraví už vieme omnoho viac.

 

 

 

„DESIATA“

 

Na stole je veľká hruška

pošušká mi do uška:

„Len ma zjedz, len ma zjedz

a nikomu to nepovedz.“

 

Slivka sa tiež pridala,

aby som ju pridala

do bruška k hruške,

obe budú dobrušké

 

Spapám ešte jogurt biely,

nezostane nič na tanieri.

To je moja desiata:

Zdravá, chutná, bohatá!

6. Trieda III.B

Triedili sme ovocie a zeleninu, ochutnávali a veľa rozprávali o zdravom životnom štýle. Pripravili sme perfektné zeleninové a ovocné šaláty.

7. Trieda III.C

Kreslili sme ovocie a zeleninu.

8. Trieda IV.A

Akcie v Týždni zdravia v IV.A triede.
17.5.2010- Štafeta zdravia. Žiaci IV.A a IV.B behali pre svoje zdravie. Pri behu sa striedali
                  a prebehli vzdialenosť takmer 10000 metrov počas hodiny telesnej výchovy.
                  Pre nepriaznivé počasie žiaci behali v telocvični.
19.5.2010-Počas výtvarnej výchovy kreslili žiaci rôzne druhy zeleniny a ovocia. Výkresy
                  využili na tvorbu nástenky.
21.5.2010-Na vyučovacej hodine slohu žiaci urobili malú výstavku ovocia a zeleniny.
                  Po krátkej besede napísali slohové práce na tému zdravá výživa. Po skončení
                  vyučovacej hodiny zeleninu a ovocie skonzumovali.

9. Trieda IV.B

Týždeň zdravia v 4.B triede

Začali sme hneď v pondelok na hodine telesnej výchovy spolu so žiakmi 4.A.Akcia Štafeta zdravia nás prekvapila výsledkom. Spolu sme zabehli skoro 10 kilometrov.

V stredu sme na hodine matematiky riešili zaujímavé úlohy o ľudskom tele, vypočítali sme, koľko litrov vzduchu vydýchame počas hodiny a pochopili sme, že vetrať musíme ozaj často. Už druhý rok sa učíme správne hlboko dýchať a zas sme si to zopakovali.

Vo štvrtok sme písali básničky o zdraví. Aj keď sa nám práca zdala ťažká, úryvky sú celkom zaujímavé.

V tento deň sme naše zdravotnícke vedomosti stvárnili aj výtvarne!

Tí najúspešnejší boli odmenení malými mydielkami a šampónmi.

Celý týždeň sme sa tešili na piatkovú desiatu, ale zasiatej žeruche sa akosi nechcelo rásť. Musíme počkať do pondelka. Zopakujeme si chutné chlebíky s maslom a žeruchou, ktoré nám v zime veľmi chutili.

V piatok si povieme niečo o zdravých zuboch, lebo záznamy o ich umývaní vlani i tento školský rok ukázali, že nie všetci veríme tomu, že kazia sa len špinavé zuby.

Zdravie mať každý túži,

No nie všetkým ľuďom slúži.

 

Počas týždňa zdravia napísali žiaci 4.B triedy tieto myšlienky :

Zdravie ti nikto nevie sľúbiť,

Zdravie sa nikde nedá kúpiť.

Za zdravím choď po ceste,

ktorá nevedie po meste.

Keď chceš byť zdravý, túžiš po tom,

Chodievaj ráno do lesa potom.

Jedz veľa ovocia, zeleniny,

To sú zdravé potraviny,

Veď obsahujú vitamíny.

Zdraví máme pocit radosti a voľnosti.