Základná škola, Zlatá 2, Rožňava
2% dane Fotoalbum Jedálny lístok Facebook Zmluvy, faktúry Napíšte nám

Kontaktné údaje Výchovný poradca Profil školy História školy

 

ZŠ Zlatá 2, Rožňava

 

Názov školy a adresa: Základná škola, Zlatá 2, 048 01 Rožňava

 

Dátum zriadenia školy: 01.09.1961

 

Riaditeľ školy, kontakt na účely komunikácie:

Mgr. Richard Szöllös

E-mail: zszlata2@gmail.com

Tel: 058/7883000

 

Webové sídlo školy:    www.zszlatarv.edupage.org

 

Škola s právnou subjektivitou

 

Zriaďovateľ školy:  Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

 

Kontakt na zriaďovateľa na účely komunikácie:     

Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava, podatelna@roznava.sk, 058/7773111

 

Školský obvod základnej školy

Ulice: 

 

Spoločný školský obvod základnej školy