Základná škola, Zlatá 2, Rožňava
2% dane Fotoalbum Jedálny lístok Facebook Zmluvy, faktúry Napíšte nám

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2013/2014

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola , Zlatá 2, 04801 Rožňava
Adresa školyZlatá 2, 048 01 Rožňava
Telefón+421 58 7883000
E-mailzszlata2@gmail.com
WWW stránkazszlatarv.edupage.org
Zriaďovateľ 

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľMgr. Szőllős Richard058/73428640917557873rikisz@centrum.sk
ZRŠMgr. Zdenka Gallová058/7883000 zszlata@post.sk
ZRŠMgr. Eva Uhrinová058/7883000 zszlata@post.sk

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaMgr. Zuzana Oravcová 
pedagogickí zamestnanciErika Hagovská 
   
   
ostatní zamestnanciTatiana Manková 
   
zástupcovia rodičovMUDr. Katarína Szombathyová 
 Mgr. Eleonóra Ciberajová 
 Renáta Palme 
 Ing. Stanislava Lukáčová 
zástupca zriaďovateľaIng. Ondrej Bolaček 
 Mgr. Dionýz Kemény 
 Mária Kardošová 
 Mgr. Radoslav Kovács 

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka
MZ 1.-4. ročníkMgr. Zuzana Fábiánovávšetky predmety 1.-4. ročníka 
MZ vychovávateliekErika Hagovská st.  
PK prírodovedných predmetovMgr. Zuzana Oravcovámatematika, fyzika, prírodopis, biológia, chémia, informatika 
PK spoločensko-vedných predmetovMgr. Libuša Leštákováslovenský jazyk a literatúra, dejepis, zemepis, geografia 
PK výchovných predmetovMgr. Ľubica BirkováHudobná výchova, výtvarná výchova, telesná výchova,  
PK cudzích jazykovMgr. MonikaFülekyováanglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, francúzsky jazyk 
MZ triednych učiteľovMgr. Magdaléna Rabasová  

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 558

Počet tried: 24

Podrobnejšie informácie:

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried43332232224
počet žiakov816662665353795741558
z toho ŠVVP          
z toho v ŠKD7958484021   228

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2013: súčet / počet dievčat

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2013: súčet / počet dievčat

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet / počet dievčat

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2014

 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov       

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení        
prijatí        
% úspešnosti        

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

TriedaANJAJ2BEOBIOCSJDEJDSIDACETVFJ2FYZGEOGZAHUVCHE
I.A      1,05 1    1,1 
I.B      1,1 1,14    1,05 
I.C      1 1    1 
I.D      1 1    1 
II.A1,65       1,14    1,22 
II.B1,5       1    1 
II.C1,39       1    1,22 
III.A1,52       1,24    1,05 
III.B1,64       1    1 
III.C1,74       1    1,84 
IV.A2,05       1,33    1,52 
IV.B2,14       1,3    1,18 
IV.C1,57       1,57    1,43 
V.A2,92 1,692,46 2,81  1,2  2,46 1,23 
V.B1,65 11,5 1,77  1  1,54 1 
VI.A2,531,8 2,52 2,78  1,31 2,812,67 1,33 
VI.B1,572 1,73 2,04  1,05 2,151,77 1 
VII.A2,43 2,4 2,72  1,09 2,922,56 1,22,68
VII.B2,532,2 2,52 2,7  1,12 2,632,7 1,412,85
VII.C1,51,67 1,67 2,07  1,04 1,811,85 1,041,81
VIII.A2,52  2,17 2,86 1,212 3,072,59 22,79
VIII.B2,16  2,21 2,43 1,39 3,082,642,36  2,71
IX.A1,86  2,43 2,67  1,052,53,292,52  2,43
IX.B3,5  2,75 3,15  1,21 3,52,7  3,25

TriedaIFVINFKOZMATMIANAVNEJNJ2OBNOBVPJHPRVXCBXCGPRI
I.A   1,8 1         
I.B   1,6 1         
I.C   1,75 1         
I.D   1,85 1         
II.A1,39  1,91 1,11         
II.B1  1,55 1         
II.C1,13  1,39 1         
III.A1,48  1,76 1    1,52    
III.B1,5  1,91 1    1,18    
III.C1,74  2,42 1    1,37    
IV.A1,57  2,29 1    1,671,76   
IV.B1,36  2,55 1    1,452,18   
IV.C1,65  2,43 1    1,911,74   
V.A 1,38 3,151,811  2      
V.B 1,04 1,7712  1      
VI.A 1,52 3,31,8923,632,52,04      
VI.B 1 1,921,121,753,221,27      
VII.A 1,92 3,042,424,2522,24   1,52  
VII.B 1,7 3,331,4843,62,722,07   2,04  
VII.C 1,26 2,111,5913,51,531,3   1,3  
VIII.A 1,45 3,31  3,292,461,34  21,391,82 
VIII.B 1,39 3,11  3,3321,36   1,431,61 
IX.A 1,43 2,67 3 3,21       
IX.B 1,35 3,5 1 3,55       

TriedaPRRREVRGZRKSRKGRKSRUJRJ2SJLSprSVPŠPPTHVTEHTSV
I.A1,8       2,151     
I.B1,25       1,551     
I.C1,5       1,851     
I.D1,45       2,051     
II.A1,78       1,71,04     
II.B1,8       1,81     
II.C1,43       1,521     
III.A1,71       1,91     
III.B1,68       1,951     
III.C2,37       2,211     
IV.A2,33       2,431     
IV.B1,86       2,271,32     
IV.C2,09       2,171,09     
V.A        2,811,12    1,72
V.B        1,581 1  1
VI.A       2,432,851,19   1,71,37
VI.B       1,821,921,04 1,04  1,04
VII.A      43,752,561,24   1,641,16
VII.B      3,43,752,741   1,521,35
VII.C       3,172,111,11 1,26 1,111
VIII.A       3,072,91,11,21   1,48
VIII.B        2,51,181,361,39  1,18
IX.A      3,67 2,571,05    1,57
IX.B        3,81,2    1,78

TriedaTEVTZPTDAUČLVLAVMRVUMVYVZBNZSEZEM
I.A1      1,11,9  
I.B1      1,11,5  
I.C1      11,35  
I.D1      11,8  
II.A1,22 1,52 1,65  1,261,52  
II.B1 1,35 1,5  11,35  
II.C1 1,13 1,43  11,3  
III.A1,05 1,43 1,86  1   
III.B1 1,05 1,73  1   
III.C1,21 1,79 2,32  1   
IV.A1 1,76 2,52  1   
IV.B1,73 1,82 2,55  1,18   
IV.C1 1,43 1,96  1,09   
V.A  2,08    1,19   
V.B  1,15    1   
VI.A  2,19    1,19   
VI.B  1,38    1   
VII.A  1,8    1,12   
VII.B  1,78    1,22   
VII.C  1,48    1,15   
VIII.A      1,252   
VIII.B      1,14    
IX.A     1,3   2,05 
IX.B     1,45   2,5 

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
I.A201730
I.B201820
I.C201820
I.D202000
II.A232300
II.B202000
II.C232300
III.A212100
III.B222200
III.C191900
IV.A212100
IV.B222020
IV.C232300
V.A272331
V.B262600
VI.A272340
VI.B262510
VII.A252320
VII.B272520
VII.C272610
VIII.A292540
VIII.B282620
IX.A212100
IX.B201820

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
I.A202536126,802156107,8038019,00
I.B202423121,152423121,1500,00
I.C20181490,70181490,7000,00
I.D202041102,052041102,0500,00
II.A233124135,833124135,8300,00
II.B202857142,852857142,8500,00
II.C233196138,963196138,9600,00
III.A21180585,95180585,9500,00
III.B222946133,912946133,9100,00
III.C192632138,532627138,2650,26
IV.A213145149,763145149,7600,00
IV.B222616118,912532115,09843,82
IV.C232309100,39224897,74612,65
V.A274373168,194109158,0426410,15
V.B26215883,00215382,8150,19
VI.A275655209,445465202,411907,04
VI.B26243293,54239892,23341,31
VII.A253543141,723117124,6842617,04
VII.B274553168,634521167,44321,19
VII.C273224119,413092114,521324,89
VIII.A293470119,663243111,832277,83
VIII.B283511125,393234115,502779,89
IX.A213015143,572783132,5223211,05
IX.B205246267,674341221,6190546,07

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
Monitor SJL   
Monitor MAT   

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
Počet tried v ročníku43332232224
šport.prípava          
Matematika 5.-9.          
Cudzie jazyky 1.-9.          
Cudzie jazyky 3.-9.          
Cudzie jazyky 5.-9.          
Výtvarná výchova 1.-9.          
Hudobná výchova 1.-9.          
Technická výchova 5.-9.          
Variant1.,2.,3.          
Iné ( uveďte )          

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Nultého ročníka   
Prvého ročníka   
Bežných tried   
Špeciálnych tried   
Pre nadaných   
Spolu   

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.
TPP3514
DPP20
Znížený úväzok01
ZPS00
Na dohodu40

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov03030
vychovávateľov088
asistentov učiteľa044
    
spolu04242

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška  
2.kvalifikačná skúška  
štúdium školského manažmentu  
špecializačné inovačné štúdium  
špecializačné kvalifikačné  
postgraduálne  
doplňujúce pedagogické  
vysokoškolské pedagogické  
vysokoškolské nepedagogické  

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)

§ 2. ods. 1 j

Projekty

A) Dlhodobé:

Infovek - zavádzanie IKT do vyučovacieho procesu, bezplatný prístup na internet a zvýhodnené resp. bezplatné licencie na software

Step-by-step - humanistický prístup k vzdelávaniu žiakov na prvom stupni ZŠ s prvkami alternatívnych metód a foriem práce

Škola podporujúca zdravie - projekt zameraný na zlepšovanie návykov detí a na vytvorenie zdravšieho prostredia v školách

Zelená škola - medzinárodný projekt zameraný na ochranu, tvorbu a zveľaďovanie životného prostredia v škole a okolí. Sme zaradení do medzinárodnej siete ECO - schools

Strom života - projekt zameraný na zber a bezpečnú likvidáciu monočlánkov a batérií z mobilných telefónov, fotoaparátov, kamier a i.

B) Krátkodobé:

Vzdelávaním pedagogických zamestnancov v inklúzii MRK

C) Novopodaný projekt:

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2013/2014, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

- veľmi dobrá

- dobrá

- priemerná

- málo vyhovujúca

- nevyhovujúca

- kľúčové pozitívne stránky školy

- oblasti vyžadujúce zlepšenie

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

Škola vstúpili v septembri 2012 do svojho 51. školského roku. Počas svojej existencie neprebehla žiadny významná rekonštrukcia, čo sa odráža na technickom stave budov, ktoré sú v havarijnom stave a je nevyhnutné riešiť súčasný stav v spolupráci so zriaďovateľom, lebo finančné možnosti školy sú značne obmedzené.

Najväčší problém predstavujú nekompletné a málo funkčné okná, zatekajúce strechy, nefunkčné sociálne zariadenia, spodná voda v suteréne šatní.

V školskom roku 2012/2013 sa podarilo opraviť a zrekonštruovať posledné posledné dievčenské WC v havarijnom stave v bloku A a vymeniť niekoľko tabulí v triedach.

Vďaka prostriedkov z havarijného fondu Ministerstva školstva SR bol odstránený havarijný stav strechy a vnútorných priestorov šatní v oboch budovách školy.

Vyučovací proces je zabezpečený materiálne na dobrej úrovni, primerane sa využívajú prostriedky IKT s možnosťou využívať 2 počítačové a jednu multimediálnu učebňu.

V rámci rekonštrukčných prác postupne odstraňujeme havarijné stavy a plníme nariadenia RÚVZ, ktoré nás zaväzujú vykonať niektoré práce.

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

...

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

...

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

...

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

...

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

...

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

Návrh opatrení:

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Angličtina hrou18 Mgr. Jolanta Suchá
AUREL36 Mgr. Tibor Román
Bádateľský krúžok30 Mgr. Libuša Leštáková
Basketbal15 Mgr. Marek Filo
Cesta rozprávkami22 Mgr. Peter Suchár
Do sveta30 Mgr. Zdenka Gallová
Interaktívny anglický jazyk13 Mgr. Monika Fülekyová
Literárno-dramatický krúžok25 Mgr. Mária Hlaváčová
Malý umelec19 Mgr. Alena Tiščenkovová
Mozaika22 Mgr. Bohuslava Kubovičová
Počítačový krúžok23 Mgr. Zuzana Oravcová
Relaxačný krúžok18 Mgr. Slávka Zatrochová
Sobotníček25 Zlata Halková
Stolnotenisový krúžok19 Eva Blašková
Svet rozprávok22 Mgr. Jolanta Suchá
Šikovné ruky21 Gabriela Bradáčová
ŠKD124 Mgr. Patrícia Šoltésová
ŠKD226 Bc. Eva Cihajová
ŠKD325 Mgr. Viktória Sasáková
ŠKD424 Janette Macková
ŠKD525 Erika Hagovská
ŠKD625 Zlata Halková
ŠKD728 Mgr. Marek Székely
ŠKD825 Bc. Zuzana Kureková
ŠKD926 Bc. Daniela Pančóová
Školský parlament19 Mgr. Ľubica Birková
Športový krúžok-volejbal30 Mgr. Kristína Szőllős
Tvorivý krúžok20 Mgr. Oľga Ladová
Výletníček21 Bc. Eva Cihajová
Z každého rožka troška23 PaedDr. Erika Hagovská ml.
Za krásami Slovenska22 Erika Hagovská

Záver

Vypracoval: Szőllős Richard

V Rožňave, 5. septembra 2014

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: