Základná škola, Zlatá 2, Rožňava
2% dane Fotoalbum Jedálny lístok Facebook Zmluvy, faktúry Napíšte nám

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2012/2013

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola , Zlatá 2, 04801 Rožňava
Adresa školyZlatá 2, 048 01 Rožňava
Telefón+421 58 788 30 00
E-mailzszlata@post.sk
WWW stránkazszlatarv.edupage.org
ZriaďovateľMesto Rožňava

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľMgr. Szőllős Richard058/73428640917557873rikisz@centrum.sk
ZRŠMgr. Zdenka Gallová058/7883000 zszlata@post.sk
ZRŠMgr. Eva Uhrinová058/7883000 zszlata@post.sk

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaMgr. Zuzana Oravcová 
pedagogickí zamestnanciErika Hagovská 
   
   
ostatní zamestnanciTatiana Manková 
   
zástupcovia rodičovMUDr. Katarína Szombathyová 
 Mgr. Eleonóra Ciberajová 
 Renáta Palme 
 Ing. Stanislava Lukáčová 
zástupca zriaďovateľaIng. Ondrej Bolaček 
 Mgr. Dionýz Kemény 
 Mária Kardošová 
 Mgr. Radoslav Kovács 

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka
MZ 1.-4. ročníkMgr. Zuzana Fábiánovávšetky predmety 1.-4. ročníka 
MZ vychovávateliekErika Hagovská st.  
PK prírodovedných predmetovMgr. Zuzana Oravcovámatematika, fyzika, prírodopis, biológia, chémia, informatika 
PK spoločensko-vedných predmetovMgr. Libuša Leštákováslovenský jazyk a literatúra, dejepis, zemepis, geografia 
PK výchovných predmetovMgr. Ľubica BirkováHudobná výchova, výtvarná výchova, telesná výchova,  
PK cudzích jazykovMgr. MonikaFülekyováanglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, francúzsky jazyk 
MZ triednych učiteľovMgr. Magdaléna Rabasová  

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 466

Počet tried: 21

Podrobnejšie informácie:

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried33322321221
počet žiakov686056434477572536466
z toho ŠVVP32242631225
z toho v ŠKD634842362    191

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2013: 91

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2013: 80

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 14


 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov 121336 

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení1 135    
prijatí        
% úspešnosti        

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

TriedaANJAJ2BEOBIOCSJDEJDSIDACETVFJ2FYZGEOGZAHUVCHE
I.A      1,19      1 
I.B      1      1 
I.C      1,08      1,13 
II.A1,83       1    1,06 
II.B1,86            1 
II.C1,95            1 
III.A1,67            1,28 
III.B1,47            1,32 
III.C1,58            1,21 
IV.A1,57            1,15 
IV.B1,67            1,43 
V.A1,7 1,842,58 2,21     2,11 1 
V.B1,42 1,131,46 1,71     1,42 1 
VI.A2,392,5 2,58 2,79    2,882,42 1,29 
VI.B2,542,6 2,79 2,63    32,67 1,25 
VI.C1,881,67 1,82 2,04    2,071,71 1,04 
VII.A2,63  2,39 2,79    2,792,61 1,182,96
VII.B2,04  1,66 2,41   2,922,481,97 1,12,59
VIII.A2,29  2,42 2,58 1,3 2,333,132,33  2,83
IX.A2,52,86 2,45 2,95    3,62,7  3
IX.B2,092,6 2,25 2,94    3,382,88  2,69

TriedaIFVINFKOZMATMIANAVNEJNJ2OBNOBVPJHPRVXCBxcgPRI
I.A   1,52           
I.B   1,38           
I.C   1,58           
II.A1,11  1,5           
II.B1  1,76           
II.C1,3  2           
III.A1,28  1,94      1,56    
III.B1,16  1,95      1,21    
III.C1,21  2,05      1,58    
IV.A1,33  1,76      1,481   
IV.B1,19  2      1,381,24   
V.A 1,68 3,051,63 3,44 1,61      
V.B 1,29 1,751,17 2,2 1,25      
VI.A 1,79 2,882,17 3,52,581,92      
VI.B 1,83 3,211,58 3,82,561,25      
VI.C 1,11 2,391,68 31,191,11      
VII.A 1,68 3,111,74 3,51,921,79   1,74  
VII.B 1,52 2,791,59 32,381,62   1,21  
VIII.A 1,79 2,83   3,211,75   2,171,74 
IX.A 1,45 3,25  3,753,09       
IX.B 1,63 3,06  3,83,2       

TriedaPRRREVRGZRKSRKGRKSRUJRJ2SJLSprSVPŠPPTHVTEHTSV
I.A1,43       1,431     
I.B1,1       1,481     
I.C1,54       1,581     
II.A1,39       2,111     
II.B1,62       1,91     
II.C1,6       2,151     
III.A1,89       1,831     
III.B1,95       21     
III.C1,37       1,841     
IV.A1,52       1,861     
IV.B1,71       21     
V.A        2,791,16    1
V.B        1,881 1,21  1,04
VI.A      4,53,332,711,21   1,751,33
VI.B      3,333,333,041,08   1,751,22
VI.C       2,251,751 1,07  1
VII.A       32,711,11   1,461,46
VII.B        2,691,07 1,38 1,281,03
VIII.A      3,67 2,581,211,3 1 1,63
IX.A       32,851,15    1,55
IX.B       2,833,251,31    1,53

TriedaTEVTZPTDAUČLVLAVMRVUMVYVZBNZSEZEM
I.A1,05      1,051,48  
I.B1      11,05  
I.C1,09      1,131,58  
II.A1 1,28 1,28  11,56  
II.B1 1,24 1,48  11,38  
II.C1,2 1,45 1,55  1,251,4  
III.A1,28 1,22 1,83  1,22   
III.B1,11 1,21 2,05  1,26   
III.C1 1,58 1,42  1,21   
IV.A1 1,33 1,71  1   
IV.B1,05 1,67 1,81  1,29   
V.A  2,05    1,11   
V.B  1,33    1,04   
VI.A  2    1,13   
VI.B  2,38    1,29   
VI.C  1,46    1,11   
VII.A  1,41    1,18   
VII.B  1,86    1,21   
VIII.A      1,38    
IX.A     1,25   2,25 
IX.B     1,25   2,19 

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
I.A212100
I.B212100
I.C222220
II.A181800
II.B212100
II.C202000
III.A181800
III.B191900
III.C191900
IV.A222100
IV.B212100
V.A201720
V.B242400
VI.A242310
VI.B242220
VI.C282800
VII.A282710
VII.B292810
VIII.A242310
IX.A202000
IX.B161600

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
I.A21164078,10155674,10844,00
I.B232521120,052521120,0500,00
I.C242982124,252960123,33220,92
II.A19140678,11140678,1100,00
II.B212495120,952495120,9500,00
II.C20184193,96181892,74231,21
III.A181925106,941925106,9400,00
III.B192070110,962070110,9600,00
III.C19181997,67179996,57201,10
IV.A22157975,19156474,48150,71
IV.B212257107,482257107,4800,00
V.A203979209,423801200,051789,37
V.B24186977,88185377,21160,67
VI.A253569145,893098126,8147119,08
VI.B244570197,483670158,6390038,85
VI.C282884103,002848101,71361,29
VII.A282972106,14263193,9634112,18
VII.B29285098,28274994,791013,48
VIII.A253443143,46238999,54105443,92
IX.A202857142,852566128,3029114,55
IX.B162436152,252306144,131308,13

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
Monitor SJL3658,3 
Monitor MAT3640,4 

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
Počet tried v ročníku33322321221
šport.prípava    111   
Matematika 5.-9.          
Cudzie jazyky 1.-9.          
Cudzie jazyky 3.-9.          
Cudzie jazyky 5.-9.          
Výtvarná výchova 1.-9.          
Hudobná výchova 1.-9.          
Technická výchova 5.-9.          
Variant1.,2.,3.          
Iné ( uveďte )          

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Nultého ročníka   
Prvého ročníka3663
Bežných tried1531920
Špeciálnych tried000
Pre nadaných000
Športové triedy3812
Spolu2146625

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.
TPP3514
DPP20
Znížený úväzok01
ZPS00
Na dohodu40

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov03030
vychovávateľov088
asistentov učiteľa044
    
spolu04242

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška110
2.kvalifikačná skúška120
štúdium školského manažmentu32
špecializačné inovačné štúdium90
špecializačné kvalifikačné21
postgraduálne10
doplňujúce pedagogické10
vysokoškolské pedagogické300
vysokoškolské nepedagogické10

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Matematická Pytagoriáda 4. ročník - Michal Domik (4.A) - 2. miesto okresné kolo

Matematická olympiáda - 6. ročník - Andrej Lipták (6.A) - 3. miesto v okresnom kole

Chemická olympiáda - Martin Vajzer (9.A) 1. miesto v okresnom a 11. miesto v krajskom kole

Kellnerova Poloma - Dušan Šurina (4.B) 1. miesto

Hviezdoslavov Kubín - Dominik Strela (5.B) - 1. miesto - okresné kolo - próza, 2. kategória

Ingrid Jendreková (5.B) - 3. miesto - okresné kolo, poézia, II. kategória

Martina Honétzyová (8.A) - 3. miesto - okresné kolo, poézia, III. kategória

Šaliansky Maťko - Marc Milian (3.C) - 3. miesto v okresnom kole

Katarína Stohrová (5.B) - 3. miesto v okresné kolo

Celestína Leštáková (7.B) - 2. miesto v okresnom kole

Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas - Ingrid Jendreková (5.B) - 2. miesto v II. kategórii

Olympiáda zo slovenského jazyka - Martina Honétzyová (8.A) - 2. miesto v okresnom kole

Okresná súťaž v aranžovaní - Kristián Kroupa (9.B) - 1. miesto

Celoslovenská výtvarná súťaž "Auto budúcnosti" - Karin Gallová (3.A) - prémiová výhra

Výtvarná súťaž "Tajomné živly prírody" - Ingrid Jendreková (5.B) - cena riaditeľa školy

Výtvarná súťaž "Deň 112 očami detí" - Janka Prokopová (8.A) - 1. miesto

Výtvarná súťaž "Deň 112 očami detí" - Soňa Zatrochová (4.A) - 1. miesto

Slávik Slovenska - Miriam Gallová (6.C) - 3. miesto v okresnom kole

Florbalový turnaj - MIX 6., 7. ročníky - 1. miesto

McDonald cup vo futbale mladších žiakov - 3. miesto v okresnom kole

Bedminton - žiačky - 3. miesto v okresnom kole

Bedminton - žiaci - 3. miesto v okresnom kole

Florbal_staršie žiačky - 2. miesto v okresnom kole

Vybíjaná - mladšie žiačky - 2. miesto v okresnom kole

Malý futbal - mladšie žiačky - 1. miesto v okresnom kole, 2. miesto v krajskom kole

Malý futbal - staršie žiačky - 3. miesto v okresnom kole

Malý futbal - starší žiaci - 3. miesto v okresnom kole

Gymnastický štvorboj - Kategória "B" - dievčatá - 1. miesto v okresnom kole

Gymnastický štvorboj - Kategória "A" - dievčatá - 2. miesto v okresnom kole

Gymnastika - jednotlivci - kategória "A" - Ester Šimko (2.B) - 3. miestov okresnom kole

kategória "A" - Rebeka Anderová(1.A) - 1. miesto v okresnom kole

kategória "A" - Soňa Zatrochová (4.A) - 2. miesto v okresnom kole

kategória "B" - Miriam Domiková (6.C) - 1. miesto v okresnom kole

Cezpoľný beh - družstvo dievčat - 3. miesto v okresnom kole

Skokanská tretra - 3. miesto - žiaci

2. miesto - žiačky

Olympijský - 2. miesto

Cyklistická súťaž "Na bicykli bezpečne" - 2. miesto v okresnom kole

Zdravotnícka súťaž HMZ 1 - 2. miesto v okresnom kole

Zdravotnícka súťaž DMZ 2 - 2. miesto v okresnom kole

Basketbalový turnaj "Športom proti drogám" 1. miesto mladší žiaci

Atletika - Simona Ciberajová (8.A) - hod kriketovou loptičkou - 1. miesto - okresné kolo, 3. miesto - krajské kolo

Regionálne športové hry - Košice - 1. miesto - Simona Ciberajová . hod kriketovou loptičkou

3. miesto - vybíjaná dievčat

3. miesto - basketbal chlapci

Aktivity a prezentácia na verejnosti

V školskom roku 2012/2013 škola pokračuje vo svojich aktivitách orientovaných na okolitú komunitu.

Predovšetkým sa zlepšila funkčnosť a aktualizácia školskej internetovej stránky. Zefektívnila sa spolupráca s rodičmi prostredníctvom internetovej žiackej knižky, vďaka ktorej sú rodičia informovaní priebežne o vzdelávacích výsledkoch a dochádzke svojich detí.

V rámci prebiehajúceho projektu Comenius sme informovali rodičov aj verejnosť nielen prostredníctvom osobných stretnutí a násteniek v škole ale aj vytvorením webstránky www.timse.eu, kde sú uvedené všetky naše projektové aktivity a produkty. V roku 2012 projekt skončil a pokúsime sa uchádzať o nový grant v rámci programu Comenius.

Spolupracujeme s miestnym regionálnym denníkom, súkromnou televíznou spoločnosťou s celoslovenským pôspbením, rôznymi internetovými portálmi.

V rámci našich činností zapájame rodičov do rôznych podujatí ako napr. Októberfest, Rodičovská akadémia, Juniáles, posedenia pre starých rodičov a iné.

S veľkým ohlasom sa stretol aj Zlatý školský ples, ktorý sa už stáva tradíciou a v novembri 2013 pripravujeme už tretí ročník.

V rámci projektu "Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít" prinášame systém celodennej výchovy, v ktorom majú naše deti možnosť využívať priestory školy v záujmových útvaroch aj mimo vyučovacieho času.

§ 2. ods. 1 j

Projekty

A) Dlhodobé:

Infovek - zavádzanie IKT do vyučovacieho procesu, bezplatný prístup na internet a zvýhodnené resp. bezplatné licencie na software

Step-by-step - humanistický prístup k vzdelávaniu žiakov na prvom stupni ZŠ s prvkami alternatívnych metód a foriem práce

Škola podporujúca zdravie - projekt zameraný na zlepšovanie návykov detí a na vytvorenie zdravšieho prostredia v školách

Zelená škola - medzinárodný projekt zameraný na ochranu, tvorbu a zveľaďovanie životného prostredia v škole a okolí. Sme zaradení do medzinárodnej siete ECO - schools

Strom života - projekt zameraný na zber a bezpečnú likvidáciu monočlánkov a batérií z mobilných telefónov, fotoaparátov, kamier a i.

B) Krátkodobé:

Comenius - školské partnerstvá - s partnermi z Turecka, Poľska a Českej republiky.

Vzdelávaním pedagogických zamestnancov v inklúzii MRK

C) Novopodaný projekt:

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2012/2013, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

- veľmi dobrá

- dobrá

- priemerná

- málo vyhovujúca

- nevyhovujúca

- kľúčové pozitívne stránky školy

- oblasti vyžadujúce zlepšenie

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

Škola vstúpili v septembri 2012 do svojho 51. školského roku. Počas svojej existencie neprebehla žiadny významná rekonštrukcia, čo sa odráža na technickom stave budov, ktoré sú v havarijnom stave a je nevyhnutné riešiť súčasný stav v spolupráci so zriaďovateľom, lebo finančné možnosti školy sú značne obmedzené.

Najväčší problém predstavujú nekompletné a málo funkčné okná, zatekajúce strechy, nefunkčné sociálne zariadenia, spodná voda v suteréne šatní.

V školskom roku 2012/2013 sa podarilo opraviť a zrekonštruovať posledné posledné dievčenské WC v havarijnom stave v bloku A a vymeniť niekoľko tabulí v triedach.

Vďaka prostriedkov z havarijného fondu Ministerstva školstva SR bol odstránený havarijný stav strechy a vnútorných priestorov šatní v oboch budovách školy.

Vyučovací proces je zabezpečený materiálne na dobrej úrovni, primerane sa využívajú prostriedky IKT s možnosťou využívať 2 počítačové a jednu multimediálnu učebňu.

V rámci rekonštrukčných prác postupne odstraňujeme havarijné stavy a plníme nariadenia RÚVZ, ktoré nás zaväzujú vykonať niektoré práce.

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

1.9.2011 - 31.12.2011 - 216 632 €

1.1.2012 - 30.6.2012 - 339 222 €

Spolu s doplatkom za kreditové príplatky vo výške 113 € a doplatkom za odchodné (3668 €) = 559 635 €

Dotácie na zdravotného asistenta - 6072 €

Dotácie na deti v hmotnej núdzi - 9699,33 €

Kapitálové výdavky: 48 000 € - na odstránenie havarijného stavu šatní

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

1.9.2011 - 31.12.2011 - 3448€

1.1.2012 - 30.6.2012 - 4497€

Spolu = 7945 €

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

1.9.2011 - 31.12.2011 - 5185,20 €

1.1.2012 - 30.6.2012 - 7777,80 €

Spolu = 12963 €

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

vlastné príjmy školy: 2075,39 €

mimoriadne výsledky žiakov: 1000 €

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

Finančný dar spoločnosti Carmeuse na nákup Tabule: 500 €

Refundácia miezd pedagogických asistentov cez projekt MRK:

1.9.2011 - 31.12.2011 - 4399,50 €

1.1.2012 - 30.6.2012 - 6755,60 €

Spolu: 11 155,10 €

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Škola dosahuje dobré výsledky nielen v rámci samotnej edukácie ale aj v športovej a umeleckej činnosti. Takmer všetci žiaci deviadeho ročníka boli prijatí na školy na ktoré sa hlásili.

Určité nedostatky sa objavujú pri výučbe cudzích jazykov, najmä anglického, kde je záujem rodičov väčší, ako dokážeme personálne zabezpečiť.

Modernizáciu a materiálne dovybavenie potrebujú aj počítačové učebne. Pripravujeme zriadenie ďalšej počítačovej učebne v bloku A.

Vrámci projektu MRK boli zriadené dve učebne s interaktívnym systémom, ktoré sa využívajú prevažne na vyučovanie cudzích jazykov. Pôvodnú učebňu biológie a chémie sme presťahovali do učebne fyziky a sadrokartónovou priečkou sme vytvorili dve menšie učebne pre výučbu cudzích jazykov.

Škola má zriadený server pre efektívnejšie využívanie internetu a informačných technológií. Všetky pavilóny sú pokryté signálom wifi.

Nedostatky vidíme predovšetkým v technickom stave budov a učební. Problematické sú elektrické rozvody a rozvádzače, ktoré už nevyhovujú aktuálnym technickým normám..

Investíciu si vyžaduje aj plynová kotolňa a teplovodný systém, ktorý je zastaralý a straty pri transporte tepla sú veľmi vysoké. Samotná tepelná bilancia budov je vďaka havarijnému stavu okien a vstupných dverí veľmi negatívna.

Vo vyučovacom procese treba zlepšiť predovšetkým motiváciu žiakov, aby si uvedomili, že kvalita ich vedomostí ovplyvní aj ich budúcnosť.

§ 2. ods. 2 a

Psychohygienické podmienky

Kladieme veľký dôraz na zabezpečenie bezstresového a tvorivého prostredia nielen na vyučovaní, ale aj v rámci popoludňajšej činnosti v ŠKD a v záujmových útvaroch.

Zakúpili sme dna stolnotenisové stoly, ktoré sú našim žiakom k dispozícii v povyučovacom čase.

Veľký a hlavne zelený areál vytvára množstvo príležítostí relaxovať a načerpávať energiu pobytom na vzduchu a v prostredí s množstvom zelených plôch.

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
AUREL25 Mgr. Tibor Román
Bádateľský krúžok25 Mgr. Libuša Leštáková
Dramaticko-literárny20 Mgr. Mária Hlaváčová
Interaktívny anglický jazyk12 Mgr. Monika Fülekyová
Krúžok šikovných rúk22 Bc. Lucia Šubovičová
Malí výtvarníci22 Mgr. Bohuslava Kubovičová
Malý kúzelník23 Janette Macková
Matematický krúžok12 Mgr. Eva Uhrinová
Matematický krúžok12 RNDr. Jaroslava Kyklošová
Nebojte sa pravopisu11 Mgr. Erika Oravcová
Počítačový krúžok30 Mgr. Zuzana Oravcová
Relaxačný krúžok13 Mgr. Slávka Zatrochová
Slniečko23 Zlata Halková
Stolný tenis20 Mgr. Ružena Karpátyová
Šikovníček20 Bc. Daniela Pančóová
Školský parlament17 Mgr. Ľubica Birková
Športový krúžok27 Mgr. Kristína Szőllős
Tvorivý krúžok21 Mgr. Oľga Ladová
Varíme zdravo20 Magdaléna Rabasová
Veľký krúžok malých majstrov23 Bc. Eva Cihajová
Z každého rožka troška21 Erika Hagovská
Zábavný športový krúžok22 Mgr. Stanislav Székely

§ 2. ods. 2 c

Spolupráca školy s rodičmi

Spolupráca školy s rodičmi je vcelku dobrá, najmä s rodičmi, ktorých žiaci javia záujem o učenie. Horšia je u sociálne odkázaných žiakov, rómskych rodičov, ktoré nejavia záujem o spoluprácu so školou.

Dobrá a účinná je spolupráca vedenia školy a Rodičovskej rady, Občianskeho združenia pri rodičovskej rade, ktoré mnohé aktivity školy aj finančne podporuje.

Rodičia sa zúčastňujú mnohých aktivít, ktoré škola organizuje pre žiakov a rodičov, ako napr. Juniáles, Vianočné posedenia, Októberfest, návštevy hokejových zápasov Extraligy v Košiciach.

§ 2. ods. 2 d

Spolupráca školy a verejnosti

Škola má dobrú spoluprácu s CVČ v Rožňave, úzko spolupracuje s Knižnicou P.Dobšinského, účinná spolupráca je aj s GOS, divadlom ACTORES.

Záver

Vypracoval: Szőllős Richard

V Rožňave, 28.8. 2013

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 30.8.2013

Vyjadrenie rady školy

Rada školy pri ZŠ Zlatá 2 v Rožňave na svojom zasadnutí dňa 10.10.2013 zobrala Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom roku 2012/2013 na vedomie bez pripomienok.

Mgr. Zuzana Oravcová

predsedníčka RŠ