Základná škola, Zlatá 2, Rožňava
2% dane Fotoalbum Jedálny lístok Facebook Zmluvy, faktúry Napíšte nám

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2013/2014

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola , Zlatá 2, 04801 Rožňava
Adresa školyZlatá 2, 048 01 Rožňava
Telefón+421 58 7883000
E-mailzszlata2@gmail.com
WWW stránkazszlatarv.edupage.org
ZriaďovateľMesto Rožňava, Šafárikiva 29, 048 01 Rožňava

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľMgr. Szőllős Richard058/73428640917557873rikisz@centrum.sk
ZRŠMgr. Zuzana Fábiánová058/7883000 zszlata@post.sk
ZRŠMgr. Eva Uhrinová058/7883000 zszlata@post.sk

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaMgr. Zuzana Oravcová 
pedagogickí zamestnanciErika Hagovská 
ostatní zamestnanciTatiana Manková 
zástupcovia rodičovMUDr. Katarína Szombathyová 
 Mgr. Eleonóra Ciberajová 
 Renáta Palme 
 Ingrid Jendreková 
zástupca zriaďovateľaErika Szabadosová 
 Mgr. Dionýz Kemény 
 Mária Kardošová 
 Mgr. Radoslav Kovács 

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka
MZ 1.-4. ročníkMgr. Zuzana Fábiánovávšetky predmety 1.-4. ročníka 
MZ vychovávateliek ŠKDErika Hagovská st.  
PK prírodovedných predmetovMgr. Zuzana Oravcovámatematika, fyzika, prírodopis, biológia, chémia, informatika 
PK spoločensko-vedných predmetovMgr. Libuša Leštákováslovenský jazyk a literatúra, dejepis, zemepis, geografia 
PK výchovných predmetovMgr. Ľubica BirkováHudobná výchova, výtvarná výchova, telesná výchova,  
PK cudzích jazykovMgr. Kristína Szöllösanglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, francúzsky jazyk 
MZ triednych učiteľovMgr. Magdaléna Rabasová  
    
koordinátori:    
- výchovy k manželstvu a rodičovstvu Mgr. Libuša Leštáková  
- Školy podporujúcej zdravie Mgr. Jolanta Suchá  
- environmentálnej výchovy 1. - 4. ročníkMgr. Denisa Kuchárová  
- environmentálnej výchovy 5. -9. ročníkMgr. Zdenka Gallová  
- prevencie sociálno-patologických javov Mgr. Ľubica Birková  

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 558

Počet tried: 24

Podrobnejšie informácie:

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried43332232224
počet žiakov816662665353795741558
z toho ŠVVP13355373434
z toho v ŠKD7958484021   228

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2014: 83

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2014: 82, z toho 3 deti externé

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 11

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ v školskom roku 2013/2014


 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov 111641 

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ


 Gym 8.ročBilingválne štúdium, z 8. ročníkaGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení162308   
prijatí162308   
% úspešnosti100%100%100%100%100%   

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

TriedaANJAJ2BEOBIOCSJDEJDSIDACETVFJ2FYZGEOGZAHUVCHE
I.A      1,05 1    1,1 
I.B      1,1 1,14    1,05 
I.C      1 1    1 
I.D      1 1    1 
II.A1,65       1,14    1,22 
II.B1,5       1    1 
II.C1,39       1    1,22 
III.A1,52       1,24    1,05 
III.B1,64       1    1 
III.C1,74       1    1,84 
IV.A2,05       1,33    1,52 
IV.B2,14       1,3    1,18 
IV.C1,57       1,57    1,43 
V.A2,92 1,692,46 2,81  1,2  2,46 1,23 
V.B1,65 11,5 1,77  1  1,54 1 
VI.A2,531,8 2,52 2,78  1,31 2,812,67 1,33 
VI.B1,572 1,73 2,04  1,05 2,151,77 1 
VII.A2,43 2,4 2,72  1,09 2,922,56 1,22,68
VII.B2,532,2 2,52 2,7  1,12 2,632,7 1,412,85
VII.C1,51,67 1,67 2,07  1,04 1,811,85 1,041,81
VIII.A2,52  2,17 2,86 1,212 3,072,59 22,79
VIII.B2,16  2,21 2,43 1,39 3,082,642,36  2,71
IX.A1,86  2,43 2,67  1,052,53,292,52  2,43
IX.B3,5  2,75 3,15  1,21 3,52,7  3,25

TriedaIFVINFKOZMATMIANAVNEJNJ2OBNOBVPJHPRVXCBXCGPRI
I.A   1,8 1         
I.B   1,6 1         
I.C   1,75 1         
I.D   1,85 1         
II.A1,39  1,91 1,11         
II.B1  1,55 1         
II.C1,13  1,39 1         
III.A1,48  1,76 1    1,52    
III.B1,5  1,91 1    1,18    
III.C1,74  2,42 1    1,37    
IV.A1,57  2,29 1    1,671,76   
IV.B1,36  2,55 1    1,452,18   
IV.C1,65  2,43 1    1,911,74   
V.A 1,38 3,151,811  2      
V.B 1,04 1,7712  1      
VI.A 1,52 3,31,8923,632,52,04      
VI.B 1 1,921,121,753,221,27      
VII.A 1,92 3,042,424,2522,24   1,52  
VII.B 1,7 3,331,4843,62,722,07   2,04  
VII.C 1,26 2,111,5913,51,531,3   1,3  
VIII.A 1,45 3,31  3,292,461,34  21,391,82 
VIII.B 1,39 3,11  3,3321,36   1,431,61 
IX.A 1,43 2,67 3 3,21       
IX.B 1,35 3,5 1 3,55       

TriedaPRRREVRGZRKSRKGRKSRUJRJ2SJLSprSVPŠPPTHVTEHTSV
I.A1,8       2,151     
I.B1,25       1,551     
I.C1,5       1,851     
I.D1,45       2,051     
II.A1,78       1,71,04     
II.B1,8       1,81     
II.C1,43       1,521     
III.A1,71       1,91     
III.B1,68       1,951     
III.C2,37       2,211     
IV.A2,33       2,431     
IV.B1,86       2,271,32     
IV.C2,09       2,171,09     
V.A        2,811,12    1,72
V.B        1,581 1  1
VI.A       2,432,851,19   1,71,37
VI.B       1,821,921,04 1,04  1,04
VII.A      43,752,561,24   1,641,16
VII.B      3,43,752,741   1,521,35
VII.C       3,172,111,11 1,26 1,111
VIII.A       3,072,91,11,21   1,48
VIII.B        2,51,181,361,39  1,18
IX.A      3,67 2,571,05    1,57
IX.B        3,81,2    1,78

TriedaTEVTZPTDAUČLVLAVMRVUMVYVZBNZSEZEM
I.A1      1,11,9  
I.B1      1,11,5  
I.C1      11,35  
I.D1      11,8  
II.A1,22 1,52 1,65  1,261,52  
II.B1 1,35 1,5  11,35  
II.C1 1,13 1,43  11,3  
III.A1,05 1,43 1,86  1   
III.B1 1,05 1,73  1   
III.C1,21 1,79 2,32  1   
IV.A1 1,76 2,52  1   
IV.B1,73 1,82 2,55  1,18   
IV.C1 1,43 1,96  1,09   
V.A  2,08    1,19   
V.B  1,15    1   
VI.A  2,19    1,19   
VI.B  1,38    1   
VII.A  1,8    1,12   
VII.B  1,78    1,22   
VII.C  1,48    1,15   
VIII.A      1,252   
VIII.B      1,14    
IX.A     1,3   2,05 
IX.B     1,45   2,5 

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
I.A201730
I.B201820
I.C201820
I.D202000
II.A232300
II.B202000
II.C232300
III.A212100
III.B222200
III.C191900
IV.A212100
IV.B222020
IV.C232300
V.A272331
V.B262600
VI.A272610
VI.B262510
VII.A252410
VII.B272700
VII.C272610
VIII.A292900
VIII.B282710
IX.A212100
IX.B201820

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
I.A202536126,802156107,8038019,00
I.B202423121,152423121,1500,00
I.C20181490,70181490,7000,00
I.D202041102,052041102,0500,00
II.A233124135,833124135,8300,00
II.B202857142,852857142,8500,00
II.C233196138,963196138,9600,00
III.A21180585,95180585,9500,00
III.B222946133,912946133,9100,00
III.C192632138,532627138,2650,26
IV.A213145149,763145149,7600,00
IV.B222616118,912532115,09843,82
IV.C232309100,39224897,74612,65
V.A274373168,194109158,0426410,15
V.B26215883,00215382,8150,19
VI.A275655209,445465202,411907,04
VI.B26243293,54239892,23341,31
VII.A253543141,723117124,6842617,04
VII.B274553168,634521167,44321,19
VII.C273224119,413092114,521324,89
VIII.A293470119,663243111,832277,83
VIII.B283511125,393234115,502779,89
IX.A213015143,572783132,5223211,05
IX.B205246267,674341221,6190546,07

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
Monitor SJL4038 
Monitor MAT4028,3 

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
Počet tried v ročníku43332232224
šport.prípava    1111 4
Matematika 5.-9.          
Cudzie jazyky 1.-9.          
Cudzie jazyky 3.-9.          
Cudzie jazyky 5.-9.          
Výtvarná výchova 1.-9.          
Hudobná výchova 1.-9.          
Technická výchova 5.-9.          
Variant1.,2.,3.          
Iné ( uveďte )          

Rozširujúce hodiny

Učebný variantTriedaPredmetPočet hodín v týždni
Športová trieda5.BŠportová príprava4
Športová trieda6.BŠportová príprava4
Športová trieda7.CŠportová príprava3
Športová trieda8.BŠportová príprava3

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Nultého ročníka   
Prvého ročníka4801
Bežných tried 44829
Špeciálnych tried   
Pre nadaných41094
Spolu   

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.
TPP3616
DPP40
Znížený úväzok01
ZPS01
Na dohodu50

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov03232
vychovávateľov099
asistentov učiteľa044
    
spolu04545

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška1 
2.kvalifikačná skúška1 

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažeMeno okr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo
Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlasMarc Milian2. miesto   
Olympiáda zo slovenského jazykaCelestína Leštáková2. miesto   
Šaliansky MaťkoJanka Palečková3. miesto   
Šaliansky MaťkoZuzana Slavkovská3. miesto   
Šaliansky MaťkoVeronika Andrášová3. miesto   
Hviezdoslavov KubínJanka Palečková2. miesto   
Hviezdoslavov KubínDominik Strela2. miesto   
Hviezdoslavov KubínMartina Honétziová2. miesto   
Múdra prírodaMatej Koltáš  1. miesto 
Pytagoriáda 7. ročníkAndrej Lipták3. miesto   
Biologická olympiádaSofia Schlosárová1. miesto   
Pangea8 žiakov  1. - 6. miesto 
Súťaž mladých záchranárov CO 3. miesto   
Bedminton žiačok 3. miesto   
Basketbal žiakov 5. a 6. ročníka 3. miesto   
Cezpoľný beh žiakov 3. miesto   
Cezpoľný beh žiačok 3. miesto   
Stolný tenis žiačok 3. miesto   
Florbal žiačok 5. a 6. ročníka 2. miesto   
Basketbal starších žiakov 1. miesto4. miesto  
Florbal mladší žiaci 3. miesto   
Florbal staršie žiačky 1. miesto   
Gymnastika družstvá kat C - D 1. miesto   
Gymnastika kat C - DMiriam Domiková1. miesto   
Gymnastika kat. BMiroslava Kiššová1. miesto   
Gymnastika kat. APatrik Kišš1. miesto   
Volejbal žiakov 2. miesto   
Volejbal žiačok 2. miesto   
MIDIMAXVOLLEY postup do regionálneho kola   
MIIMAXVOLLEY postup do regionálneho kola   
Malý futbal žiačok - Jednota cup 1. miesto3. miesto  
Malý futbal mladších žiačok  2. miesto   
Atletika žiakov - družstvo 2. miesto   
Atletika žiačok - družstvo 3. miesto   
Atletika - hod loptičkouSimona Ciberajová1. miesto2. miesto  
Atletika - hod loptičkouSandra Cintelová2. miesto   
Atletika - skok do diaľkyMichael Horváth1. miesto   
Atletika - beh na 60 mMichael Horváth2. miesto   
Atletika - beh na 300 mMiriam Domiková1. miesto2. miesto  
Atletika - beh na 60 mMiriam Domiková2. miesto3. miesto  
Atletika - skok do diaľkyBibiana Macková1. miesto   
Vybíjaná mladšie žiačky 1. miesto   
Družstvo mladých zdravotníkov I. 1. miesto   
Družstvo mladých zdravotníkov II. 1. miesto   
Dobšinská notaMiriam Gallová3. miesto   
Základoškolská odborná činnosťBianka Budayová  2. miesto 
Jesenné aranžovanieKatarína Stohrová1. miesto   
Nakresli svoju sovuMatej Koltáš  5. miesto 

Aktivity a prezentácia na verejnosti

V školskom roku 2013/2014 škola pokračuje vo svojich aktivitách orientovaných na okolitú komunitu.

Predovšetkým sa zlepšila funkčnosť a aktualizácia školskej internetovej stránky. Zefektívnila sa spolupráca s rodičmi prostredníctvom internetovej žiackej knižky, vďaka ktorej sú rodičia informovaní priebežne o vzdelávacích výsledkoch a dochádzke svojich detí.

Spolupracujeme s miestnym regionálnym denníkom, súkromnou televíznou spoločnosťou s celoslovenským pôspbením, rôznymi internetovými portálmi.

V rámci našich činností zapájame rodičov do rôznych podujatí ako napr. Októberfest, Rodičovská akadémia, Juniáles, posedenia pre starých rodičov a iné.

S veľkým ohlasom sa stretol aj Zlatý školský ples, ktorý sa už stáva tradíciou a v novembri 2014 pripravujeme už štvrtý ročník.

V rámci projektu "Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít" prinášame systém celodennej výchovy, v ktorom majú naše deti možnosť využívať priestory školy v záujmových útvaroch aj mimo vyučovacieho času.

§ 2. ods. 1 j

Projekty

A) Dlhodobé:

Infovek - zavádzanie IKT do vyučovacieho procesu, bezplatný prístup na internet a zvýhodnené resp. bezplatné licencie na software

Step-by-step - humanistický prístup k vzdelávaniu žiakov na prvom stupni ZŠ s prvkami alternatívnych metód a foriem práce

Škola podporujúca zdravie - projekt zameraný na zlepšovanie návykov detí a na vytvorenie zdravšieho prostredia v školách

Strom života - projekt zameraný na zber a bezpečnú likvidáciu monočlánkov a batérií z mobilných telefónov, fotoaparátov, kamier a i.

B) Krátkodobé:

Vzdelávaním pedagogických zamestnancov v inklúzii MRK

Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Aktivizujúce metódy vo výchove

Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety

Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov

Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami

Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania

Podpora sociálnej inklúzie v ZŠ Zlatá 2, Rožňava

C) Novopodaný projekt:

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 12.3.2014

Druh inšpekcie: Stav zabezpečenia a realizácie celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka v základnej škole

Závery:

Pokyny pre administráciu testov celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ boli dodržané. Školský koordinátor a administrátori zabezpečili vhodné priestory, dodržali časový harmonogram otvárania zásielok a časový harmonogram zadávania testov. V priebehu testovania sa nevyskytli rušivé momenty.

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

Škola vstúpili v septembri 2013 do svojho 52. školského roku. Počas svojej existencie neprebehla žiadny významná rekonštrukcia, čo sa odráža na technickom stave budov, ktoré sú v havarijnom stave a je nevyhnutné riešiť súčasný stav v spolupráci so zriaďovateľom, lebo finančné možnosti školy sú značne obmedzené.

Najväčší problém predstavujú nekompletné a málo funkčné okná, zatekajúce strechy, elektrické rozvody sú v havarijnom stave, rovnako ako vodovodné a kanalizačné rozvody.

Technický stav plynovej kotolne je stabilizovaný.

Vyučovací proces je zabezpečený materiálne na dobrej úrovni, primerane sa využívajú prostriedky IKT s možnosťou využívať 3 počítačové a jednu multimediálnu učebňu.

V rámci rekonštrukčných prác postupne odstraňujeme havarijné stavy a plníme nariadenia RÚVZ, ktoré nás zaväzujú vykonať niektoré práce.

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

V roku 2013 disponovala škola rozpočtom vo výške 700 611,00 €, z toho bol prenesený normatív z roku 2012 vo výške 8 855,00 €.

V rámci nenormatívnych príspevkov sme dostali finančné prostriedky podľa nasledovného rozpisu:

vzdelávacie poukazy september - december: 5 730,40 €

dopravné na september - december: 2 686,00 €

príspevok na žiakov zo SZP: 3 901,00 €

pedagogický asistent pre zdravotne znevýhodnených žiakov: 2 040,00 €

Na ro 2014 má škola v rámci svojho rozpočtu schválené normatívne prostriedky vo výške 823 995,00 €. Okrem toho prenesený normatív z roku 2013 - 7 360,00€.

Z nenormatívnych financií:

vzdelávacie poukazy január - august: 14 474,00 €

vzdelávacie poukazy - z roku 2013: 95,52 €

dopravné na január - jún: 4 578,00 €

dopravné z roku 2013: 354,00 €

príspevok na žiakov zo SZP: 11 993,00 €

pedagogický asistent pre zdravotne znevýhodnených žiakov: 6 630,00 €

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

príjmy za ŠKD:

2013 - 8 800,00 €, z toho september - december: 3 415,50 €.

V roku 2014 má ŠKD predpísané vlastné príjmy vo výške 11 700,00 €. Zaťiaľ, v mesiacoch január - jún sa vyzbieralo 7 642,00 €.

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

Za prijaté vzdelávacie poukazy dostala škola v mesiacoch september - december 2013 5 730,40 €. Tieto prostriedky boli čerpané nasledovne:

vyplatenie odmien a dohôd vedúcim záujmových útvarov: 2 895,00 €

odvody: 507,71 €

tovary a služby: 2 232,17 €

prenesené do ďalšieho roku: 95,52 €

V roku 2014 sme dostali 8 684,00 € na mesiace január - jún, ktoré sme čerpali nasledovne:

vyplatenie odmien a dohôd vedúcim záujmových útvarov: 2 394,00 €

odvody: 836,70 €

tovary a služby: 1 188,90 €

zostatok sa požil na vyplatenie dohôd za mesiac jún v mesiaci júl 2014

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

vlastné príjmy školy: 726,53 € za prenájom nebytových priestorov v mesiacoch september - december 2013.

Tieto prostriedky boli použité na uhradenie bankových poplatkov a nákup výpočtovej techniky.

v mesiacoch január - jún 2014 boli vlastné príjmy evidované vo výške 1 422,37 €, z čoho sa časť použila na úhradu bankových poplatkov a ostatné sa dočerpajú do konca roku 2014.

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

Refundácia miezd pedagogických asistentov cez projekt MRK:

1.1.2013 - 31.12.2013 - 18 760,58 €

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Škola dosahuje dobré výsledky nielen v rámci samotnej edukácie ale aj v športovej a umeleckej činnosti. Takmer všetci žiaci deviadeho ročníka boli prijatí na školy na ktoré sa hlásili.

Určité nedostatky sa objavujú pri výučbe cudzích jazykov, najmä anglického, kde je záujem rodičov väčší, ako dokážeme personálne zabezpečiť.

Modernizáciu a materiálne dovybavenie potrebujú aj počítačové učebne. Pripravujeme zriadenie ďalšej počítačovej učebne v bloku A.

Vrámci projektu MRK boli zriadené dve učebne s interaktívnym systémom, ktoré sa využívajú prevažne na vyučovanie cudzích jazykov. Pôvodnú učebňu biológie a chémie sme presťahovali do učebne fyziky a sadrokartónovou priečkou sme vytvorili dve menšie učebne pre výučbu cudzích jazykov.

Škola má zriadený server pre efektívnejšie využívanie internetu a informačných technológií. Všetky pavilóny sú pokryté signálom wifi.

Nedostatky vidíme predovšetkým v technickom stave budov a učební. Problematické sú elektrické rozvody a rozvádzače, ktoré už nevyhovujú aktuálnym technickým normám..

Investíciu si vyžaduje aj plynová kotolňa a teplovodný systém, ktorý je zastaralý a straty pri transporte tepla sú veľmi vysoké. Samotná tepelná bilancia budov je vďaka havarijnému stavu okien a vstupných dverí veľmi negatívna.

Vo vyučovacom procese treba zlepšiť predovšetkým motiváciu žiakov, aby si uvedomili, že kvalita ich vedomostí ovplyvní aj ich budúcnosť.

§ 2. ods. 2 a

Psychohygienické podmienky

Kladieme veľký dôraz na zabezpečenie bezstresového a tvorivého prostredia nielen na vyučovaní, ale aj v rámci popoludňajšej činnosti v ŠKD a v záujmových útvaroch.

Zakúpili sme dna stolnotenisové stoly, ktoré sú našim žiakom k dispozícii v povyučovacom čase.

Veľký a hlavne zelený areál vytvára množstvo príležítostí relaxovať a načerpávať energiu pobytom na vzduchu a v prostredí s množstvom zelených plôch.

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Angličtina hrou18 Mgr. Jolanta Suchá
AUREL36 Mgr. Tibor Román
Bádateľský krúžok30 Mgr. Libuša Leštáková
Basketbal15 Mgr. Marek Filo
Cesta rozprávkami22 Mgr. Peter Suchár
Do sveta30 Mgr. Zdenka Gallová
Interaktívny anglický jazyk13 Mgr. Monika Fülekyová
Literárno-dramatický krúžok25 Mgr. Mária Hlaváčová
Malý umelec19 Mgr. Alena Tiščenkovová
Mozaika22 Mgr. Bohuslava Kubovičová
Počítačový krúžok23 Mgr. Zuzana Oravcová
Relaxačný krúžok18 Mgr. Slávka Zatrochová
Sobotníček25 Zlata Halková
Stolnotenisový krúžok19 Eva Blašková
Svet rozprávok22 Mgr. Jolanta Suchá
Šikovné ruky21 Gabriela Bradáčová
ŠKD124 Mgr. Patrícia Šoltésová
ŠKD226 Bc. Eva Cihajová
ŠKD325 Mgr. Viktória Sasáková
ŠKD424 Janette Macková
ŠKD525 Erika Hagovská
ŠKD625 Zlata Halková
ŠKD728 Mgr. Marek Székely
ŠKD825 Bc. Zuzana Kureková
ŠKD926 Bc. Daniela Pančóová
Školský parlament19 Mgr. Ľubica Birková
Športový krúžok-volejbal30 Mgr. Kristína Szőllős
Tvorivý krúžok20 Mgr. Oľga Ladová
Výletníček21 Bc. Eva Cihajová
Z každého rožka troška23 PaedDr. Erika Hagovská ml.
Za krásami Slovenska22 Erika Hagovská

§ 2. ods. 2 c

Spolupráca školy s rodičmi

Spolupráca školy s rodičmi je vcelku dobrá, najmä s rodičmi, ktorých žiaci javia záujem o učenie. Horšia je u sociálne odkázaných žiakov, rómskych rodičov, ktoré nejavia záujem o spoluprácu so školou.

Dobrá a účinná je spolupráca vedenia školy a Rodičovskej rady, Občianskeho združenia pri rodičovskej rade, ktoré mnohé aktivity školy aj finančne podporuje.

Rodičia sa zúčastňujú mnohých aktivít, ktoré škola organizuje pre žiakov a rodičov, ako napr. Juniáles, Vianočné posedenia, Októberfest, návštevy hokejových zápasov Extraligy v Košiciach.

§ 2. ods. 2 d

Spolupráca školy a verejnosti

Škola má dobrú spoluprácu s CVČ v Rožňave, úzko spolupracuje s Knižnicou P.Dobšinského, účinná spolupráca je aj s GOS, divadlom ACTORES.

Záver

Vypracoval: Szőllős Richard

V Rožňave, 3. septembra 2014

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 10.9.2014

Vyjadrenie rady školy

Rada školy pri ZŠ Zlatá 2 v Rožňave na svojom zasadnutí dňa 29.9.2014 zobrala Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom roku 2013/2014 na vedomie bez pripomienok.

Mgr. Zuzana Oravcová

predsedníčka RŠ