Základná škola, Zlatá 2, Rožňava
2% dane Fotoalbum Jedálny lístok Facebook Zmluvy, faktúry Napíšte nám

Súhrnná správa 2017

Súhrnná správa o zadávaní zákaziek s cenami vyššími ako 5000 eur bez DPH  v zmysle § 117zákona číslo 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 31.3.2017

 

Poradové

číslo

Predmet zakázky

Hodnota zakázky

Identifikácia úspešného

uchádzača

1.

Oprava prístupového chodníka

8274,17

Juraj Lukáč - DUMYS

Kasárenská 30, 048 01 Rožňava


 
     


Súhrnná správa o zadávaní zákaziek s cenami vyššími ako 5000 eur bez DPH  v zmysle § 117zákona číslo 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 30.6.2017

 

Poradové

číslo

Predmet zakázky

Hodnota zakázky

Identifikácia úspešného

uchádzača

1.

Oprava chlapčenských záchodov v bloku B

5657,85

TK-ELEKTRO s.r.o.

Šafárikova 114, 048 01 Rožňava

2. Ubytovanie, strava a preprava žiakov v škole v prírode 6536,67

Ing. Peter Šrank PTR

Dlhá 44, 949 01 Nitra

 

 

Súhrnná správa o zadávaní zákaziek s cenami vyššími ako 5000 eur bez DPH  v zmysle § 117zákona číslo 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 30.9.2017

 

Poradové

číslo

Predmet zakázky

Hodnota zakázky

Identifikácia úspešného

uchádzača

1.

Oprava jedálne a chodby

6420,16

Juraj Lukáč - DUMYS

Kasárenská 30, 048 01 Rožňava

2. Oprava vstupu do budovy školy 14886,94

Juraj Lukáč - DUMYS

Kasárenská 30, 048 01 Rožňava

3. Dodanie a inštalácia LED svietidiel 11389,50

Stredoslovenská energetika, a.s.

Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina

 

 

Súhrnná správa o zadávaní zákaziek s cenami vyššími ako 5000 eur bez DPH  v zmysle § 117zákona číslo 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 31.12.2017

 

Poradové

číslo

Predmet zakázky

Hodnota zakázky

Identifikácia úspešného

uchádzača

1.

Oprava šatní v telocvični

8700,74

Juraj Lukáč - DUMYS

Kasárenská 30, 048 01 Rožňava