Základná škola, Zlatá 2, Rožňava
2% dane Fotoalbum Jedálny lístok Facebook Zmluvy, faktúry Napíšte nám

Súhrnné správy 2014

Súhrnná správa o  podlimitných zákazkách s cenami vyššími ako 1000 eur bez DPH v zmysle § 9 ods. 9 k 31.12.2014

Poradové

číslo

Predmet zakázky

Hodnota zakázky

Identifikácia úspešného

uchádzača

1.

Nákup kancelárskych potrieb

vyplýva z kúpnej zmluvy 14/2014

1 859,20

Mgr. Mária Žáková – Marika

Zakarpatská  1, 048 01 Rožňava

2.

Nákup tonerov a náplní do tlačiarní

vyplýva z kúpnej zmluvy 12/2014

1 195,60

Marián Černický

Budovateľská 31, 048 01 Rožňava

3.

Rekonštrukcia toaliet v telocvični

8 512,86

Enikö Gembická

Čučma 5, 048 01

4.

Odstránenie havarijného stavu toaliet v školskej jedálni

5 899,87

LDK consulting

Rakovnica 110, 049 31

5.

Nákup počítačov

vyplýva z kúpnej zmluvy 13/2014

10 394,40

Marián Černický

Budovateľská 31, 048 01 Rožňava

6.

Nákup chleba a pečiva do školskej jedálne - Rámcová zmluva 7/2015

10 382,40

DAMYS s.r.o.

Šafárikova 71, 048 01 Rožňava

7.

Nákup mäsa a mäsových výrobkov do školskej jedálne – Rámcová zmluva 8/2015

47 690,65

Štefan Kún

Šafárikova 7, 048 01 Rožňava

8.

Nákup suchého tovaru do školskej jedálne – Rámcová zmluva 6/2015

31 200,45

TOP Catering s.r.o.

Rastislavova 3, Košice

9.

Nákup sterilizovanej zeleniny do školskej jedálne – Rámcová zmluva 5/2015

12 673.49

INMEDIA, spol. s r.o.

Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen

10.

Nákup mrazených výrobkov do školskej jedálne – Rámcová zmluva 4/2015

32 129.16

INMEDIA, spol. s r.o.

Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen

11.

Nákup tonerov a náplní do tlačiarní a kopírovacích zariadení – Rámcová zmluva 9/2015

14 275,00

Marián Černický

Budovateľská 31, 048 01 Rožňava

12.

Nákup čistiacich a hygienických potrieb  – Rámcová zmluva 1/2015

8 095,16

BEFORA VEĽKOSKLAD, Rožňava s.r.o.

Šafárikova 4072, 048 01 Rožňava

13.

Nákup kancelárskych potrieb  – Rámcová zmluva 2/2015

18 226,23

Mgr. Mária Žáková – Marika

Zakarpatská  1, 048 01 Rožňava

14.

Nákup kancelárskeho a školského nábytku – Rámcová zmluva 3/2015

23 988,00

Peter Bollos – Domus

Tichá 690/1

Krásnohorské Podhradie

15.

Nákup konvektomatu

7 479.60

EUROGASTROP s.r.o.

Čergovská 7002/10, Prešov

 

Súhrnná správa o  podlimitných zákazkách s cenami vyššími ako 1000 eur bez DPH v zmysle § 9 ods. 9 k 30.9.2014

 

Poradové

číslo

Predmet zakázky

Hodnota zakázky

Identifikácia úspešného

uchádzača

1.

Odstránenie havarijného stavu v učebni informatiky a cudzích jazykov

6 984,90

Ondrej Gembický

Čučma 5, 048 01

2.

Stavebné úpravy v kuchyni a jedálni

5 057,92

Enikö Gembická

Čučma 5, 048 01

3.

Rozšírenie kamerového systému

1 933,20

FITTICH Rates, s.r.o.

Šafárikova 20, 04801 Rožňava

4.

Nákup školského nábytku

vyplýva z kúpnej zmluvy 15/2014

1 650,00

Peter Bollos – Domus

Tichá 690/1

Krásnohorské Podhradie

 

Súhrnná správa o podlimitných zákazkách s cenami vyššími ako 1000 eur bez DPH v zmysle § 9 ods. 9 k 30.6.2014

 

Poradové

číslo

Predmet zakázky

Hodnota zakázky

Identifikácia úspešného

uchádzača

1.

Rekonštrukcia spŕch v telocvični

12 985,73

Ondrej Gembický

Čučma 5, 048 01

2.

Nákup školského nábytku

vyplýva z kúpnej zmluvy 15/2014

3 986,00

Peter Bollos – Domus

Tichá 690/1

Krásnohorské Podhradie

 

Súhrnná správa o podlimitných zákazkách s cenami vyššími ako 1000 eur bez DPH v zmysle § 9 ods. 9 k 31.3.2014

 

Poradové

číslo

Predmet zakázky

Hodnota zakázky

Identifikácia úspešného

uchádzača

1.

Rozšírenie kamerového systému

1 711,92

FITTICH Rates, s.r.o.

Šafárikova 20, 04801 Rožňava

2.

Školské potreby pre žiakov zo SZP-

vyplýva z kúpnej zmluvy 14/2014

2 058,40

Mgr. Mária Žáková – Marika

Edelényska 1, 048 01 Rožňava