Základná škola, Zlatá 2, Rožňava
2% dane Fotoalbum Jedálny lístok Facebook Zmluvy, faktúry Napíšte nám

Informácie Práca so žiakmi Komunikácia s rodičmi Komunikácia s učiteľmi a ďalšími odborníkmi Najčastejšie problémy v škole

Komunikácia s učiteľmi a ďalšími odborníkmi

 

      Školský špeciálny pedagóg je poradcom a pomocníkom triednych učiteľov a  asistentov učiteľa pri vzdelávaní žiakov so ŠVVP. Práve od nich pochádzajú prvé postrehy na sledovanie žiakov počas vyučovania i mimo neho a včasné odhalenie problémov v učení alebo správaní.

 

      Školský špeciálny pedagóg sa podieľa na príprave individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu pre začlenených žiakov. Počas školského roka informuje vyučujúcich o zmenách a aktuálnom stave jednotlivých žiakov.

 

      Sleduje žiakov s individuálnym prístupom, vypracúva návrhy na psychologické, špeciálnopedagogické vyšetrenia, rediagnostiky, podieľa sa na návrhoch na zmeny formy vzdelávania u jednotlivých žiakov, na výbere vhodných postupov a pomôcok pre týchto žiakov.

 

      Pomáha učiteľom modifikovať a následne hodnotiť testové úlohy, diktáty, písomné práce.

 

      V prípade vážnejších a pretrvávajúcich problémov vo vzdelávaní jednotlivých žiakov spolupracuje s odborníkmi v poradenských zariadeniach, konzultuje, výsledky diagnostík odborníkov a pozorovania v škole a spoločne hľadajú najvhodnejšie riešenia pre jednotlivých žiakov.