Základná škola, Zlatá 2, Rožňava
2% dane Fotoalbum Jedálny lístok Facebook Zmluvy, faktúry Napíšte nám

Plavecký výcvik Svit 2011 | Deň Zeme 2011 | Mikuláš a Ćert 2010 | Krásna Hôrka 2010 | Slávnostný zápis 2010 | Deň Zeme 2010 | Karneval 2010 | Nie je smetisko ako smetisko | Návšteva v ZOO | Sobota na koňoch | Krajské kolo Florbal dievčat | 11-ty krát v Steelke! | 10-ty krát na hokeji!!! | Súťažili STRIGY | Zdravé zuby - krásny úsmev | Košice : Zvolen, Zlatá v Steelke | Exkurzia do Banskej Bystrice | Svetový deň zdravej výživy | Októberfest na Zlatej | Imatrikulácia prvákov | Rokfort na Zlatej | HC Košice – Dukla Trenčín alebo 8. výjazd do Steelky | Letný tábor | Bardejov | Rokfort na Zlatej2 | Videli sme trinástu komnatu | Týždeň zdravia na Zlatej | Návšteva prvého slovenského gymnázia | Stretnutie s detskými autormi | Stretnutie so starými rodičmi | Piekli sme na MATIKE | Putovanie za rozprávkou | Posedenie pod jedličkou | Na návšteve v škôlke na Štítnickej ulici | A boli sme na hokeji !! | Beseda s Gabrielou Futovou | Comenius meeting | Tretiaci pripravili svojim starým rodičom pekné prekvapenie | Beseda s poslankyňou NR SR | Čiernohronská železnička. | Ja - ty - my - vy v prevencii  závislosti | ZŠ Zlatá v Steel Arene alebo 7. výjazd za hokejom | Halloween party 7.B | Stretnutie s Mikulášom

Archív akcií

Slávnostný zápis 2010

Dňa 8. 6. 2010 naša škola privítala budúcich prváčikov, ich pani učiteľky z MŠ ako aj všetkých rodičov, ktorí mali záujem pozrieť si školu, do ktorej zapísali svoje detičky. Zišli sme sa v hojnom počte detí aj rodičov. Pri ich príchode bolo vidno na tváričkách radosť, ale aj prekvapenie, očakávanie, možno aj trošku strachu. Na úvod ich privítal pán riaditeľ a potom už celá akcia nabrala nádych čertovskej školy aj s naozajstným čertom, ktorý si osobne prišiel pozrieť budúcich prváčikov, či sú vhodný a schopný zaradiť sa medzi čertovsky dobré deti našej školy. Učitelia I. stupňa pripravili pre deti rôzne úlohy a súťaže, v ktorých si deti precvičili svoje bystré hlavičky aj šikovné rúčky. Pohrali sa s písmenkami abecedy a tvorili si z nich svoje mená, vyrobili si krásne pestrofarebné motýle, precvičili si svoje zmysly a ukázali nám aj šikovnosť svojich rúčok pri písaní a kreslení. Všetci boli veľmi šikovní a podarilo sa im splniť všetky úlohy. Na záver ešte pred čertom museli absolvovať slalomovú dráhu na kolobežkách, po ktorej ich čert slávnostne ocenil čertovskou medailou, ktorú si hrdo odnášali na svojej hrudi. Za odmenu ich ešte po absolvovaní všetkých disciplín čakalo malé občerstvenie. Rodičia si medzitým mohli prezrieť naše triedy a mali možnosť dozvedieť sa všetky potrebné informácie, ktoré ich zaujímali o škole, výuke i ďalších aktivitách, ktoré naša škola poskytuje. Myslíme si, že všetci odchádzali z tohto podujatia spokojní a šťastní a my sa na nich opäť tešíme 2. septembra!!!